Gramàtica

Superior (C2)

En el nivell superior C2 l'alumne serà capaç de comprendre textos orals i escrits complexos i podrà expressar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió en les situacions complexes de l'àmbit públic, acadèmic i professional, tot emprant un repertori lingüístic ampli sobre temes abstractes o tècnics i mostrant una bona capacitat d'adaptar el missatge a les necessitats de l'auditori i a la finalitat del discurs.

En aquest nivell s’assoleix el certificat de coneixement de català de nivell superior C2 que acredita que l’alumne és un usuari experimentat.

Un usuari experimentat C2 pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta, pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d'una manera coherent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Els continguts gramaticals del nivell superior

A l'índex de l'esquerra hi ha tots els continguts que pertanyen a aquest nivell classificats per categories. A més, es destaquen en negreta els continguts que s'introdueixen en aquest nivell.

Filtres

Cercar Cerca avançada