Cursos de català

Nivell superior (C2)

C2

Nivell superior


Per comunicar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió, adequant el missatge a situacions complexes de l'àmbit públic, acadèmic i professional.

L'alumne serà capaç de comprendre pràcticament tot el que llegeix o escolta i podrà expressar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió en les situacions complexes de l'àmbit públic, acadèmic i professional, tot emprant un repertori lingüístic ampli sobre temes abstractes o tècnics i mostrant una bona capacitat d'adaptar el missatge a les necessitats de l'auditori i a la finalitat del discurs.

Certificat

Certificat de coneixements de català de nivell superior, C2.

Enllaços:

image
image
image
image
image
image
cercador de cursos