Cercar Cerca avançada

6. Els barbarismes

Intermedi 1

Un barbarisme és una paraula d’una altra llengua que no es considera assimilada a la llengua pròpia.

En català són barbarismes i, per tant, cal evitar:
   *puesto, *demés, *pàrraf, *plaç, *rato, *sèrio…

En lloc d’aquestes paraules, farem servir aquestes altres:
   lloc, resta, paràgraf, termini, estona, seriós…

Intermedi 3

--------- PÀGINA EN CONSTRUCCIÓ --------------

Alguns barbarismes que cal evitar:

Direm... … en comptes de… Exemples

obertura

aclarir

esdeveniment, fet

acostumar

avançar, anticipar

a més a més

esgotar, exhaurir

agreujar

arbitri, albir

abastar, assolir

alguna cosa

ambdós, tots dos, els dos

empara f.

angle

ajornar

donar suport

penedir-se

retard, endarreriment

travessar, creuar

frontissa

recerca, cerca

qualificar

qualitat

quantitat

quasi, gairebé

cabal [quantitat]

compte m.

quotidià

creença

creuar, travessar

acurat, curós

els altres, la resta

enderrocar, abatre

malgastar, malbaratar

desarmament

desenvolupar, desplegar

per descomptat

 exercir, fer

rebutjar, refusar

aclarir

desproveït, mancat

deute

entreveure, albirar

adonar-se

dubte

eix

entestar-se, obstinar-se

endoll // amiguisme

malaltia

enaltir, exalçar

llavors, aleshores

en lloc de, en compte de

ics, xeix

baula f., anella f., esclavó

estranger

estrany

error, errada f..

data

al cap i a la fi, al capdavall

florir

enfront de, davant

fronterer

full m., foli m.

ramader

guany m., lucre m.

gargot

garantir

greu

afalagar

proesa

fins (a)

humiliar

imparell -a, senar

inserir

jutjat

aconseguir, assolir

després

mesurar, amidar

almenys, si més no

menyspreu

sovint

monestir

mobilitzar

nombre

oblidar

parell

paradoxal

apariat

paràgraf

quedar-se, romandre

pertànyer

termini

acaballes, darreries

prevaler

mitjana f.

de sobte

fallida, crac

arran de, per motiu de

tret, detall

moment, estona f.

rebel·lia

recaptar

rebre

xarxa

arredonir

reflectir

remeiar

de sobte, tot d'una

retard

rebutjar

riure m., rialla f.

traure

segrestar

tret que, a menys que

seriós

de debò, seriosament

sospita

per descomptat

mida

temptació

testimoni

títol

trair

treva

llindar

valuós

avantguarda

en va, inútilment

*abertura

*aclarar

*aconteixement

*acostumbrar

*adelantar

*ademés

*agotar

*agravar

*albedrío

*alcançar

*algo

*ambos

amparo

*àngul

*aplaçar

*apoiar

*arrepentir-se

*atràs

*atravessar

*bisagra

*búsqueda

*calificar

*calitat

*cantitat

*casi

*caudal

*conta

*cotidià

*creència

*crusar

*cuidadós

*demés (els)

*derribar

*derrotxar

*desarme

*desarrollar

*desde luego

*desempenyar [un paper]

*desetxar

*despejar

*desprovist

*deuda

*divisar

*donar-se compte

*duda

*eje

*empenyar-se

*enchufe

*enfermetat

*ensalçar

*entonces

*en ves de

*equis

*eslabó

*extranger

*extrany

*fallo

*fetxa

*fi i al cap (al)

*florèixer

*front a

*fronterís

*fulla [de paper] .

*ganader

*ganància

*garabato

*garantitzar

*grave

*halagar

*hassanya

*hasta

*humillar

*impar

*insertar

*jusgat

*lograr

*luego

*medir

*menos (per lo)

*menospreci

*menut (a)

*monasteri

*movilitzar

*número [quantitat]

*olvidar

*par

*paradògic

*pareat

*pàrraf

*permanèixer

*pertenèixer

*plaç

*postrimeries

*prevalèixer

*promedi (o promig)

*prompte (de)

*quiebra

*raís de (a)

*rasgo

*rato

*rebeldia

*recaudar

*recibir

*red

*redondejar

*reflejar (o reflexar)

*remediar

*repent (de)

*retràs retard

*retxassar

*rissa

*sacar

*seqüestrar

*ser que (a no)

*sério

*sério (en)

*sospetxa

*supost (per)

*tamany

*tentació

*testic

*títul

*traïcionar

*tregua

 *umbral

*valiós

*vanguàrdia

*vano (en)

L’obertura de la botiga nova s’ha endarrerit.

Ens cal aclarir qui n’és responsable.

L’han qualificat com l’esdeveniment més destacat de l'any.

No s’acaba d’acostumar a viure al poble.

Vam avançar el viatge tres dies.

ademés a més, a més a més

S’han exhaurit / esgotat les entrades.

La situació familiar es va agreujar quan vaig perdre la feina.

El lliure albir expressa la voluntat de decidir lliurement.

Si s'hi esforça, abastarà l'objectiu.

Digues alguna cosa per trencar aquest silenci incòmode.

Ho vaig explicar a tots dos, el que havia passat.

amparo empara f.

Tingues en compte l'angle mort abans de fer la maniobra!

Han ajornat la cerimònia sense donar explicacions.

Agraeix que la família li donés suport en els moments difícils.

Es va penedir de no haver-ho intentat.

El tren ha patit un retard.

Mira a banda i banda abans de travessar el carrer.

Hem de posar oli a la frontissa que grinyola.

Com et va la cerca de feina?

calificar qualificar

calitat qualitat

cantitat quantitat

casi quasi, gairebé

caudal cabal [quantitat]

conta compte m.

cotidià quotidià

creència creença

crusar creuar, travessar

cuidadós acurat, curós

demés (els) els altres, la resta

derribar derrocar, enderrocar, abatre

derrotxar malgastar, malbaratar

desarme desarmament

desarrollar desenvolupar, desplegar

desde luego sens dubte, per descomptat, és clar, i tant!

desempenyar [un paper] exercir, fer

desetxar rebutjar, excloure, refusar

despejar aclarir, desembarassar // aïllar [una incògnita]

desprovist desproveït, mancat

Sempre ha tingut molts deutes.

divisar entreveure, albirar

No s'adona de la gravetat de la situació.

Ens van resoldre tots els dubtes que els vam plantejar.

eje eix

Es va entestar a fer-ho sense demanar ajuda.

Aquest endoll fa mal contacte.

Té una malaltia lleu des de fa un parell d'anys.

ensalçar enaltir, exalçar

entonces llavors, aleshores

en ves de en lloc de, en compte de

equis ics, xeix

eslabó baula f., anella f., esclavó

extranger estranger

extrany estrany

fallo error, errada f.// sentència f.

fetxa data

fi i al cap (al) al cap i a la fi, al capdavall

florèixer florir

front a enfront de, davant

fronterís fronterer

fulla [de paper] full m., foli m.

ganader ramader

ganància guany m., lucre m.

garabato gargot

garantitzar garantir

grave greu

halagar afalagar

hassanya proesa

hasta fins (a)

humillar humiliar

impar imparell -a, senar

insertar inserir

jusgat jutjat

lograr aconseguir, obtenir, assolir

luego després

medir mesurar, amidar

menos (por lo) almenys, si més no

menospreci menyspreu

menut (a) sovint

monasteri monestir

movilitzar mobilitzar

El nombre d'alumnes matriculats no para d'augmentar.

És impossible oblidar aquelles vacances fantàstiques.

D'aquí un parell d’hores farem la reunió anual.

paradògic paradoxal

pareat apariat

Cal revisar la redacció del tercer paràgraf.

permanèixer quedar-se, romandre

pertenèixer pertànyer

plaç termini

postrimeries acaballes, darreries

prevalèixer prevaler

promedi (o promig) mitjana f.

prompte (de) de sobte

quiebra fallida, crac

raís de (a) arran de, per motiu de

rasgo tret, detall

rato moment, estona f.

rebeldia rebel·lia

recaudar recaptar

recibir rebre

red xarxa

redondejar arredonir

reflejar (o reflexar) reflectir

remediar remeiar

repent (de) de sobte, de colp, tot d'una

retràs retard

Li van rebutjar la sol·licitud sense cap motiu.

Quins riures

sacar traure

seqüestrar segrestar

ser que (a no) llevat que, tret que, a menys que

Estàs molt seriós, avui. Va tot bé?

Ho dius de debò que no sospitaves res?

sospetxa sospita

supost (per) per descomptat, evidentment, és clar, i tant!

No vam calcular bé la mida del moble.

tentació temptació

testic testimoni

títul títol

No pot oblidar com el seu millor amic el va trair.

tregua treva

umbral llindar

És una treballadora molt valuosa.

Són a l'avantguarda de la modernitat.

Segur que no hauràs fet l'esforç en va.

Etiquetes: barbarismes, normativa

Filtres

Nivell