Cercar Cerca avançada
Tornar

34. Coherència i cohesió en apartats i subapartats

Superior

L’estructura d’alguns tipus de textos, per exemple els informes, requereix fer-hi apartats i subapartats. Per això, la redacció de cadascuna d’aquestes seccions ha de garantir la coherència i la cohesió per aconseguir un text clar i entenedor.

Per assolir-ho, cal revisar que la redacció de les categories superiors (enunciats de cada apartat) lligui amb la redacció de les categories inferiors (enunciats de cada subapartat); convé redactar els apartats i subapartats seguint un ordre lògic; s’ha de verificar que cada secció comença amb un element de la mateixa categoria: infinitiu, nom, verb conjugat, frase, etc., i cal evitar repeticions de termes entre apartats i subapartats.

Fixa’t en els exemples següents:

La Junta Directiva proposa:  

 • Que l’accés al centre educatiu fora de l’horari lectiu es faci per la porta secundària.
 • Que hi hagi un intèrfon exclusiu per al servei d’acollida que s’ofereix a l’alumnat fora de l’horari escolar.
Cada proposta s’introdueix amb la mateixa categoria gramatical, la conjunció que.

Aquesta proposta de resolució pretén que s’assoleixin els objectius següents:

 • oferir als treballadors una àmplia oferta formativa dins l’empresa,
 • tenir empleats ben formats,
 • garantir la diversitat de coneixements dins l’empresa.
Cada proposta s’introdueix amb la mateixa categoria gramatical, un infinitiu.

La Comissió d’Entorn Escolar ofereix els serveis següents:

 • Pacificació del trànsit de l’entorn escolar durant les entrades i les sortides de l’alumnat.
 • Neteja de les zones properes a l’escola.
 • Obtenció de subvencions per pintar els murals que s’han previst de fer en el mur de davant de l’escola.
 

Cada proposta s’introdueix amb la mateixa categoria gramatical, un nom.

En aquest exemple, cal tenir present que un enunciat del tipus “La Comissió d’Entorn Escolar ofereix els serveis de:”, acabat amb la preposició de, no seria adequat perquè caldria apostrofar aquesta preposició en el cas del tercer subapartat, Obtenció de subvencions.

 

El Consell Administratiu haurà de valorar, per a cada proposta:  

 • Avantatges que té.  
 • Inconvenients que té.
 • Durada prevista.

Aquest exemple resol incoherències del tipus:

El Consell Administratiu haurà de valorar, per a cada proposta:

 • Avantatges de cada proposta. (No cal repetir el mot proposta perquè ja s’inclou en l’enunciat principal.)
 • Inconvenients que tenen. (En l’enunciat principal es parla de proposta, en singular, no en plural, com indica aquesta forma del verb tenir.)
 • La durada. (Aquest subapartat s’introdueix amb un article. No és coherent amb els anteriors, que no en porten.)

Filtres

Nivell