Cercar Cerca avançada
Tornar

31. L'article d'opinió

Suficiència 1

L’article d’opinió

L’article d’opinió és un tipus de text argumentatiu emprat per comunicar idees, inquietuds, propostes, desacords… S’escriu sovint per a una publicació i va signat per l’autor, que manifesta la seva opinió a partir dels arguments que exposa i desenvolupa.

Quan un autor no és especialista en un tema però vol exposar, de manera argumentada, el seu punt de vista sobre una qüestió, acostuma a redactar un article d’opinió perquè es publiqui a la secció de “Cartes al director”.

Estructura de l’article d’opinió

 • Títol: apartat que recull de manera sintètica l’esperit del text. No duu punt final.
   
 • Introducció: retrat de la situació o de la problemàtica que abordarem. Va bé començar amb una expressió temporal.
     Actualment / Darrerament / D’un temps ençà / Sovint sentim a parlar de…
     Hi ha una preocupació creixent per…

          En aquest apartat també s’hi recull el plantejament de la tesi que pretenem defensar. Per evitar reiteracions, utilitzarem  diverses fórmules a fi d’introduir el nostre parer.
          Al meu parer… / Segons la meva opinió… / D’acord amb la meva opinió… / Crec que és preferible…

 • Argumentació: apartat en què presentem les raons que donen suport a la tesi que defensem. Fins i tot, podem aportar una tesi contrària a la nostra per, després, rebatre-la. Separarem aquesta idea de la següent amb un punt i a part (= paràgraf nou).
  • Idea o raonament 1
      D’una banda… (quan presentem idees en oposició, avantatges o inconvenients)
      En primer lloc… (quan presentem idees totes en la mateixa línia, reforçant l’opinió)
  • Idea o raonament 2
      D’altra banda… / De l’altra… En segon lloc… / A més a més…
  • Idea o raonament 3
      Finalment… / Així mateix… / També cal dir…
    
 • Conclusió: torna a reproduir la tesi principal del nostre discurs i sintetitza breument els arguments presentats. Es recomana de fer-hi una proposta o recomanació de futur referent al tema tractat.
  • Resum o repetició de l’opinió. No ens hem d’embolicar amb més raonaments.
      Per tant / En resum / Per concloure / Així doncs… crec que…
  • Proposta optimitzadora, recomanació. No és imprescindible, però si ens hem quedat curts, reforça el discurs.
      Caldria que l’Administració prengués mesures…
      Caldria que les parts interessades actuéssim…

    
 •  Signatura: convé signar el text amb nom i cognom(s), i sense punt final. 

Exemples d’articles d’opinió

Títol Incendis forestals i conservació del bosc
Introducció i plantejament de la tesi D’un temps ençà, es parla molt de la conservació dels boscos. Cada any, quan arriba la calor, es produeixen incendis que cremen nombroses hectàrees de massa forestal. És cert que s’han pres mesures per evitar-ho, però els resultats no han estat gaire positius, i per tant crec que s’han de plantejar noves estratègies.

Cos

(1r argument)

En primer lloc, cal promoure el coneixement de la natura. Les mesures de protecció que s’han aplicat fins ara han volgut allunyar les persones del bosc. S’ha prohibit circular amb cotxe i, en determinades zones, fins i tot amb bicicleta, per la qual cosa poques persones hi poden arribar. Estic convençuda que és millor promoure el coneixement de la natura i educar la gent perquè s’hi acosti amb respecte.

Cos

(2n argument)

En segon lloc, s’ha de donar suport a la feina dels agricultors i els ramaders. Cada vegada hi ha menys pagesos, amb la qual cosa les terres es deixen de llaurar i es converteixen en zones boscoses de les quals no té cura ningú. Passa el mateix als prats on pasturava el bestiar i que han quedat abandonats. Els matolls i les branques mortes es van acumulant i el risc d’incendi augmenta.

Cos

(3r argument)

En tercer lloc, cal aconseguir que hi hagi un equilibri entre flora i fauna. A la natura, cada espècie té la seva funció. És important que hi hagi vigilància per part d’especialistes en medi natural per controlar l’evolució de les poblacions de cada espècie.
Conclusió Així doncs, penso que les eines valuoses per a la conservació dels boscos i per lluitar contra els incendis són acostar la gent a la natura, evitar l’abandonament de camps i pastures i millorar l’equilibri del medi natural. Per tot això, caldria que l’Administració aportés més recursos humans i econòmics, en lloc de prohibir l’accés a la natura i culpar els ciutadans del progressiu deteriorament del bosc.
Signatura Roser Garcia

La dona treballadora

Des de fa uns anys, s’ha instaurat una nova festa en el nostre calendari: el Dia de la Dona Treballadora. Tanmateix, aquesta festa no és tan positiva com podria semblar.

D’una banda, és cert que les dones mereixen tota mena de reconeixements pel treball diari a casa amb la família i els fills. Aquesta és una tasca que ningú no aprecia i que fins i tot es menysprea. Que la dona treballi fora de casa i s’ocupi de la seva llar representa un gran esforç, sense cap mena de dubte.

D’altra banda, aquest reconeixement és sexista i posa de manifest una desigualtat. Si l’home i la dona treballen per igual, ens cal un Dia de la Dona Treballadora? Existeix un Dia de l’Home Treballador? O simplement la Festa del Treball? És evident que les dones pateixen discriminació en l’àmbit laboral: quan es queden embarassades, quan tenen els fills, quan cobren sous inferiors pel sol fet de ser dones, etc.

En definitiva, caldria preguntar-se si aquesta celebració no és només una manera que l’home s’alliberi de la seva mala consciència o si realment representa un reconeixement.

Adrià Ros

Filtres

Nivell