Bústia ètica

La bústia ètica és el mitjà que el CPNL ha habilitat per protegir les persones que, en el desenvolupament de la seva feina relacionada amb el CPNL, puguin advertir i vulguin informar d'infraccions normatives (infraccions administratives, penals o de la normativa europea) en l'àmbit del CPNL.

Hi ha dos canals:

  • La bústia pròpia, que és el sistema intern d'alertes propi del CPNL.
  • La bústia externa, que enllaça amb el sistema de l'Oficina Antifrau.

Sigui quin sigui el canal que es triï, cal que es llegeixin amb deteniment les instruccions de cada sistema per fer-ne un ús adequat.

Aquesta no és la bústia habilitada per presentar queixes o suggeriments.
Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, heu d'emplenar el
formulari de consultes, queixes o suggeriments.

 

Alerta: utilitzeu aquestes bústies només si teniu una relació laboral, professional o de servei amb el CPNL.

Última actualització: 30/04/24