Cercar Cerca avançada

24. La durabilitat

Elemental 1

Expressions per dir quan comencen les coses, si encara duren i si ja han començat

1. Durabilitat

  • Ja, ja no, encara, encara no
  Significat
encara Encara assagen.
(Continuen assajant.
No han acabat d’assajar.
No han deixat d’assajar.)
encara no Encara no assagen.
(Estan a punt d’assajar.
No han començat a assajar.)
ja Ja assagen.
(Han començat a assajar.)
ja no Ja no assagen.
(Han acabat d’assajar.
Han deixat d’assajar.)
  • Des de, durant, fa
  Significat
des de Des del mes passat que busco feina.
(El mes passat és el punt d’inici d’una acció que dura fins al present.)
durant   Vam assajar durant tot un estiu.
(Remarquem el període que dura una acció: tot un estiu.)
fa Fa un mes que busco feina.
(Remarquem l’inici d’una acció en el passat i el període de durada.)

2. Verb + preposició + infinitiu

   Exemples
 començar a  Començo a estar cansat de caminar. 
 posar-se a  Ja és hora que us poseu a estudiar.
 estar a punt de     El tren està a punt de sortir.
 no parar de  La nena no para de moure’s tot el dia. 
 acabar de  Ara mateix acabo de començar.
 deixar de  Com que tenim molta feina hem deixat d’anar al gimnàs.  
Quan comencen    Començo a estar cansat de caminar.
Ja és hora que us poseu a estudiar.
El tren està a punt de sortir.
Encara duren La nena no para de moure's tot el dia.
Ja han acabat Ara mateix acabo de plegar.
Com que tenim molta feina hem deixat d’anar al gimnàs.

Etiquetes: durabilitat, durada

Filtres

Nivell