Cercar Cerca avançada
Tornar

32. L'article valoratiu

Superior

L’article valoratiu

Hi ha molts tipus d’articles, que varien de modalitat textual segons el propòsit comunicatiu. Per exemple, un article pot informar (text explicatiu), argumentar (text argumentatiu), analitzar (text explicatiu i descriptiu), valorar (text explicatiu), difondre (text explicatiu i descriptiu), explicar, etc. I, a més, un mateix article pot combinar aquestes possibilitats entre si, segons quin sigui l’objectiu comunicatiu.    

Un d’aquest tipus d’article és el que anomenem article valoratiu. És a dir, un text en què una persona experta en una matèria contrasta diversa informació, la sintetitza i l’exposa, juntament amb una valoració, en un nou text que s’adreça a persones amb un cert grau d’expertesa.

L’article valoratiu integra de manera crítica i natural la informació més rellevant de les dades que es contrasten. L’autor no hi mostra la seva opinió subjectiva, ni apareix en el text de manera evident, sinó que aprofita la informació d’origen per fonamentar, exemplificar i valorar de manera lògica i neutra alguna o algunes de les idees exposades en els documents font; i ho fa relacionant idees, dades, conceptes…, no pas amb una llista d’arguments favorables o contraris que justifiquen una tesi inicial.

Sovint, aquest tipus de text es confon amb l’article d’opinió o amb el resum, però cal diferenciar-los, ja que l’article valoratiu no és ni una síntesi ben travada del contingut d’un text, com seria un resum, ni un article adreçat a un públic general en què l’autor planteja una tesi inicial i hi aporta arguments i contraarguments subjectius en primera persona del singular o del plural, com seria un article d’opinió.

En ser un text que requereix sintetitzar informació diversa, és fàcil que l’autor caigui en l’error de copiar de manera literal algun fragment aliè. Però alerta, és important evitar el plagi.  

L’article valoratiu duu un títol suggeridor i el cos, que inclou una contextualització del tema, una part descriptiva i una part valorativa en què el posicionament de l’autor és subtil i la seva presència, quasi desapercebuda, s’ha de percebre com una unitat en què les idees es relacionen entre si de manera natural.


EXEMPLE D’ARTICLE VALORATIU

La seguretat ciutadana, a l’abast de tothom

La seguretat ciutadana a la ciutat de Barcelona és un tema que suscita diverses opinions i aproximacions. D’una banda, hi ha qui destaca els esforços de les autoritats locals i dels cossos de seguretat per mantenir l’ordre i la tranquil·litat a la ciutat. La presència policial en zones estratègiques i les campanyes de prevenció dels delictes són vistes com a mesures efectives per garantir la seguretat dels ciutadans. (1)

D’altra banda, s’han aportat crítiques respecte a l’eficàcia de les polítiques de seguretat implementades a Barcelona. Algunes veus assenyalen la necessitat de millorar la coordinació entre les diferents institucions responsables de la seguretat i invertir més en recursos humans i tecnològics per fer front als reptes que planteja la delinqüència urbana.

També s’han exposat preocupacions respecte a l’ús de tecnologies de vigilància massiva i la seva possible afectació als drets individuals i a la privadesa dels ciutadans. L’ús de càmeres de seguretat amb reconeixement facial i altres eines de monitoratge intensiu podria plantejar dilemes ètics i legals, cosa que posa en qüestió la necessitat de trobar un equilibri entre la protecció ciutadana i la salvaguarda dels drets fonamentals de la població. (2)

Malgrat les diferents perspectives, és indiscutible que la seguretat ciutadana és un aspecte fonamental per al desenvolupament i el benestar de la ciutat de Barcelona. L’avaluació de les diverses estratègies i iniciatives implementades, així com la seva adaptabilitat als canvis i als desafiaments emergents, són essencials per millorar contínuament les condicions de seguretat per a tots els residents i visitants de la ciutat. (3)

(1) En el paràgraf 1, l’autor exposa la situació actual sobre el tema que tracta sense aportar cap tesi personal.

(2) En els paràgrafs 2 i 3, l’autor exposa el punt de vista d’altres. No aporta cap argument propi (no es posiciona ni a favor ni en contra del tema).

(3) En el darrer paràgraf, l’autor fa una valoració de les dades aportades. També és aquí on l’autor es posiciona sense que la seva presència en el text sigui evident. És a dir, expressa el seu punt de vista de manera atenuada i subtil i no de manera excessivament directa (és indiscutible, són essencials).

L’autor exposa les dades amb voluntat d’objectivitat i amb informacions de pes durant tot el text.


Si tens dubtes sobre les diferències entre un article valoratiu i un article d’opinió, compara el text següent amb l’anterior.


EXEMPLE D’ARTICLE D’OPINIÓ

La seguretat ciutadana, a l’abast de tothom  

La seguretat ciutadana és una prioritat indiscutible en qualsevol comunitat, ja que influeix directament en el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans. És fonamental garantir un entorn segur i tranquil per a tothom. En aquest sentit, la presència policial activa i les iniciatives de prevenció dels delictes són elements clau per mantenir l’ordre i la protecció dels ciutadans. (1) 

Desplegar recursos policials de manera estratègica, especialment en zones amb uns índexs delictius més alts, és una mesura efectiva per reduir la criminalitat i augmentar la sensació de seguretat. Les patrulles regulars i la resposta ràpida a les emergències contribueixen a dissuadir els delinqüents i a protegir els ciutadans de possibles incidents, la qual cosa crea un ambient de seguretat que la ciutadania aprecia i el comerç aprofita per al creixement de la ciutat.  

No obstant això, és crucial abordar la seguretat ciutadana amb un enfocament equilibrat que respecti els drets individuals i protegeixi la privadesa dels ciutadans. L’ús de tecnologies de vigilància massiva, com les càmeres de seguretat amb reconeixement facial, planteja interrogants sobre la invasió de la privadesa i el potencial d’abús per part de les autoritats, però ningú pot negar que són efectius. Per tant, és recomanable que es facin servir aquestes tecnologies, i l’Ajuntament hauria de fer els passos necessaris per implementar-les. (2) 

En conclusió, per garantir una seguretat ciutadana efectiva, és necessari combinar la presència policial amb polítiques de prevenció dels delictes que respectin els drets fonamentals dels ciutadans. L’equilibri entre la protecció i els drets individuals és essencial per mantenir una societat segura i justa per a tothom. (3)

(1) En el paràgraf 1, l’autor contextualitza el tema de l’article i planteja la seva tesi.

(2) En els paràgrafs 2 i 3, l’autor reafirma la seva tesi aportant arguments propis.

(3) En el darrer paràgraf, l’autor resumeix els arguments principals que ha desenvolupat prèviament i reforça la seva tesi.

L’opinió de l’autor és present durant tot el text amb formes del tipus és fonamental, és crucial, ningú no pot negar, és recomanable, és necessari, és essencial, però no expressa el seu punt de vista de manera excessivament directa amb expressions del tipus: penso, crec, opino, en la meva opinió

Filtres

Nivell