Cercar Cerca avançada

9. Les majúscules i les minúscules

Suficiència 3

Fem servir la majúscula com a caràcter distintiu d’una paraula o d'un grup de paraules, i per això s’han de fer servir només quan és estrictament necessari i no abusar-ne. Les majúscules poden destacar una paraula per la posició que té en el text d’acord amb les normes de puntuació i poden indicar que es tracta d’un nom propi o pas d’un nom comú.

Escrivim amb majúscula inicial els noms propis amb minúscula els noms que tenen un valor genèric. És important remarcar que les majúscules s’accentuen d’acord amb les normes d’accentuació.

Sovint l'ús de les majúscules és fruit del costum i la convenció d'institucions, tal com es mostra al quadre següent:

Escrivim amb majúscules

Escrivim amb minúscules

Noms propis i pseudònims
   Pau Casals
   Rosalia
   Jack l'Esbudellador

Càrrecs i professions 
   la regidora de Medi Ambient
   l’alcaldessa d’Alacant
   el president de la Generalitat*

Formes protocol·làries
   Excel·lentíssim i Magnífic Senyor
   Excel·lentíssima i Magnífica Senyora

Tractaments generals
   Benvolgut senyor,
   Benvolguda senyora,
   Benvolguts clients,
   Benvolgudes sòcies,

Formes de tractament abreujades
   Sr. Palau i Fabre
   M. H. Sr. Lluís Companys

 

Formes de tractament no catalanes
   Sir Laurence Olivier
   Don Pedro García

 

Noms propis de llocs concrets
   la Verneda
   la Rambla
   la Gran Via
   Cadaqués

Noms comuns de lloc i articles
   el barri del Poblenou
   el carrer Gran, la ronda de Sant Pere
   la península Ibèrica
   el cap de Creus

Article en noms de lloc no catalans
   El Salvador
   Las Vegas
   Lo Puèi de Velai

   O Grove

Article en noms de lloc dels Països Catalans
   l’Hospitalet de Llobregat
   el Vendrell
   es Mercadal
   el Campello

Noms propis d'organitzacions, empreses i entitats
   Universitat de Perpinyà
   Ajuntament de Palma
   Associació de Veïns i Veïnes del Clot
   Fil i Agulla

Designacions genèriques
les universitats del País Valencià
els ajuntaments de Ciutadella i Maó
les associacions de veïns i veïnes
les empreses

Noms d'unitats administratives
   Departament de Comunicació
   Districte de Benimaclet

Denominacions genèriques
   els departaments de l’empresa
   els serveis personals dels districtes

Substantius de les entitats juridicopúbliques i religioses
   Església catòlica
   Estat francès
   Govern valencià

Denominacions en sentit genèric o plural aglutinador
   les esglésies del món
   els estats europeus
   els governs estatals

Dates cèlebres, celebracions
   l’Onze de Setembre
   el Nou d’Octubre
   Divendres Sant

Períodes de temps
   el mes d'abril
   aquesta tardor
   cada divendres

Congressos, simposis i jornades
   I Congrés de Llengua Catalana
   II Jornades de Joventut

Cursos i seminaris
   Curs de llenguatge administratiu
   Seminari de redacció d’informes

Noms de textos jurídics
   la Llei general tributària
   el Decret 53/1983, de 24 de juny

Referències a la legislació
   les lleis territorials
   els decrets emanats de l'Ajuntament

 
* Quan les designacions dels càrrecs van introduïdes per les formes protocol·làries de tractament, aquestes designacions dels càrrecs s’escriuen amb majúscula.

Exemple: Molt Honorable Senyor President de la Generalitat

Filtres

Nivell