Cercar Cerca avançada
Tornar

8. La m i la n

Intermedi 2

Tot i que aquestes grafies no presenten gaires dificultats ortogràfiques, cal fer algunes consideracions, ja que en la pronúncia els sons m i n es confonen en algunes posicions en contacte amb altres sons.

 • Escrivim m:
  • davant de b:
      cambra, rambla, ambre… (tot i que escrivim Istanbul)
    
  • davant de p:
      company, compra, ampli… (tot i que fem benparlat)
    
  • davant de f:
      simfonia, amfitrió, triomf… (tot i que tenim informació, infermeria, enfora, etc.)
    
  • davant de m:
      emmagatzemar, immòbil, emmetzinar, emmirallar, emmurallat, gamma, gemma, immaculat…
    
 • Escrivim n:
  • davant de v
      convit, invent, canvi
    
  • davant de n:
      annex, ennuegar, innocu…

Suficiència 3

Remarques en l’ortografia de les nasals

Hi ha algunes excepcions importants que cal tenir en compte per a l’ortografia de les nasals (la ema i la ena).

 • Escrivim ema
  • Davant de b: cambra, rambla, ambre
     
   Excepte: Istanbul, Canberra
    
  • Davant de p: company, compra, ampli
      Excepte: compostos amb ben-: benparlat, benplantat
    
  • Davant de m (so geminat): immersió, gamma, Gemma, Imma
      Excepte: compostos amb tan-, gran-, en-: tanmateix, granment, enmig
    
  • Davant de f: simfonia, amfitrió, triomf
      Excepte: paraules amb els prefixos con-, en-, in-: conferència, enfrontar, infermer i alguna altra (fanfarró)
    
  • Davant de r, s i dels grups pc, pt: somrís, premsa, Assumpció, redempció, assumpte, atemptat, redemptor
    
  • Derivats de circum-: circumferència, circumscripció
    
  • Al final d’alguns noms propis: Adam, Betlem, Caïm, Colom, Guillem, Jerusalem, Joaquim, Matusalem.
    
 • Escrivim ena
  • Davant de v: convit, invent, canvi
      Excepte: tramvia, triumvirat
    
  • Davant de n (so geminat): Anna, innat, annex, connector, innocent, perenne

Casos especials

 • Cal tenir en compte la grafia de les paraules següents:
     comte, impremta, empremta, premsa, somriure, somnàmbul, mnemotècnic…
   
 • És important tenir clara la diferència entre:
     comte (títol nobiliari)
     conte (rondalla)
     compta (3a persona del verb comptar)
     compte (càlcul)
     compte! (interjecció d’alerta)
   
 • Hi ha paraules que contenen els grups -mpt- o -mpc-, en els quals la p és muda:
  • Moltes paraules acabades amb -sumpte i amb -sumpc: assumpte, assumpció, presumpte, presumpció
  • I les paraules atemptat, compte, exempció, exempt, peremptori, redemptor, símptoma, temps, temptació, prompte…
    

Les nasals geminades

Un so geminat és aquell que duplica o allarga una mateixa consonant, i en el cas de les nasals fem sons dobles en els casos següents:

 • so geminat de la ema, /mm/
  commutar, Imma, immortal, Gemma…
  setmana, ritme, sotmetre…

   
 • so geminat de la ena, /nn/
  Anna, perenne, innat, bienni…
  cotna, ètnic, vietnamita…

Podeu ampliar aquesta informació a la fitxa dels sons en contacte.

Filtres

Nivell