Cercar Cerca avançada

8. La m i la n

Intermedi 2

Tot i que aquestes grafies no presenten gaires dificultats ortogràfiques, cal fer algunes consideracions, ja que en la pronúncia els sons m i n es confonen en algunes posicions.

Escrivim m:

• davant de b: cambra, rambla, ambre… (tot i que escrivim Istanbul)
• davant de p: company, compra, ampli… (tot i que fem benparlat)
• davant de f: simfonia, amfitrió, triomf… (tot i que tenim informació, infermeria, enfora, etc.)
• davant de m: emmagatzemar, immòbil, emmetzinar, emmirallar, emmurallat, gamma, gemma, immaculat…

Escrivim n:

• davant de v: convit, invent, canvi
• davant de n: annex, ennuegar, innocu…

Suficiència 3

Escrivim m Excepcions Escrivim n
Davant de b: cambra, rambla, ambre    
tramvia, triumvirat excepte Davant de v: convit, invent, canvi
Davant de p: company, compra, ampli excepte Compostos amb ben-: benparlat, benplantat
Davant de m (so geminat): immersió, gamma, Gemma, Imma excepte Compostos amb tan-, gran-, en-: tanmateix, granment, enmig
Davant de f: simfonia, amfitrió, triomf excepte Paraules amb els prefixos con-, en-, in-: conferència, enfrontar, infermer i alguna altra (fanfarró)
Davant de r, s i dels grups pc, pt: somrís, premsa, Assumpció, redempció, assumpte, atemptat, redemptor   Davant de n (so geminat): Anna, innat, annex, connector,
innocent, perenne
Derivats de circum-: circumferència, circumscripció    

Casos especials

  • Cal tenir en compte la grafia de les paraules següents:

comte, impremta, empremta, premsa, somriure, somnàmbul, mnemotècnic…

  • Alerta amb la diferència entre:

comte (títol nobiliari)
conte (rondalla)
compta (3a persona del verb comptar)
compte (càlcul)
compte! (interjecció d’alerta)

  • Hi ha paraules que contenen els grups -mpt- o -mpc-, en els quals la p és muda:

> Moltes paraules acabades amb -sumpte i amb -sumpc: assumpte, assumpció, presumpte, presumpció
> I les paraules atemptat, compte, exempció, exempt, peremptori, redemptor, símptoma, temps, temptació, prompte…

Filtres

Nivell