Cercar Cerca avançada

36. Els pronoms personals forts

Bàsic 1

Els pronoms personals forts. Formes de tractament de vostè i de tu

Tractament formal
(tractament de vostè / vostès)

On viuen (vostès)?
La seva adreça?
Quin telèfon (vostè)?
Perdoni, qui és vostè?

Tractament informal
(tractament de tu / vosaltres)

I tu, qui ets?
I la teva adreça?
Quin telèfon tens (tu)?
On viviu?

Intermedi 1

Els pronoms personals forts són:

  Singular Plural
1a persona jo, mi nosaltres
2a persona tu vosaltres, vós
3a persona ell, ella, vostè ells, elles, vostès
Reflexiu

si
ell mateix, ella mateixa

si
ells mateixos, elles mateixes

Les formes mi i si sempre van precedides de les preposicions a, amb, de, en, per, contra, entre, sense i envers.

Els pronoms personals forts substitueixen noms de persona, duen accent tònic i podem pronunciar-los sols. Es refereixen fonamentalment a les tres persones del discurs:

— qui parla: jo, nosaltres
— qui escolta: tu, vosaltres
— ni qui parla ni qui escolta: ell, ella, ells, elles

A part d’aquestes formes, tenim els pronoms vostè, vostès i la forma vós:

  • La forma vostè, vostès es refereix a persones que escolten, però utilitzant el verb en 3a persona:

Vostès mengin i callin.
Triï vostè mateix.

  • El pronom vós també es refereix a una persona que escolta, però utilitzant el verb en 2a persona del plural:

Senyor Andreu, vós compreu el diari cada dia?

  • També tenim el pronom reflexiu si (ell mateix, ella mateixa, ells mateixos, elles mateixes), que va precedit de preposició i, sovint, reforçat amb el mot mateix:

La noblesa i els pagesos lluitaven entre si.
Pensa per si mateix.
La Maria està fora de si.

  • La forma mi s’usa en lloc de jo darrere de les preposicions a, amb, en, per, contra, entre, sense i envers:

Vols sortir amb mi aquesta nit?

Qüestions a tenir en compte:

  • A l’hora d’escriure una carta cal tenir en compte el grau de formalitat que té i decidir quina forma de tractament fem servir:

— De tu, si amb el destinatari hi ha intimitat, franquesa, familiaritat. Tota la carta s’ha d’escriure posant els verbs, els pronoms febles i els possessius en 2a persona del singular.

— De vostè, quan hi ha una relació de respecte, fredor i distància. Tota la carta s’ha d’escriure posant els verbs, els pronoms febles i els possessius en 3a persona.

— De vós, quan hi ha una relació de respecte però cordial i amistosa. Tota la carta s’ha d’escriure posant els verbs, els pronoms febles i els possessius en 2a persona del plural. Aquest tractament és el que es recomana en el llenguatge administratiu, oficial i comercial, perquè estalvia problemes d’ambigüitat, evita les dobles formes i contribueix a un ús no sexista de la llengua.

  • De vegades utilitzem la forma del possessiu, en comptes del pronom personal fort, darrere d’algunes preposicions:

Col·loca’t davant meu. (i no: Col·loca’t davant mi.)

  • El pronom personal fort nosaltres es pot fer servir com a plural de modèstia (o d’autor):

Creiem que aquesta època… (en lloc de: Crec que aquesta època…)

Filtres

Nivell