Cercar Cerca avançada

38. La combinació de pronoms

Bàsic 2

Combinacions

me’l
me l'
 me la
me'ls
me les
me'n
me n'
Me'l pots donar? (el llibre)
Ja me l'agafo. (el llibre)
Me la pots regalar? (la fotografia)
Me'ls faràs prims, els talls?
Me les poses ben madures? (les pomes) 
Me'n dones un, d'enciam?
Me n'emporto dos, de plàtans?
te'l
te l'
te la
te'ls
te les
te'n
te n'
Te'l dono ara mateix. (el llibre)
Te l'agafes tu mateix? (el llibre)
Te la puc regalar, si vols. (la fotografia) 
Te'ls trio ben madurs. (els plàtans)
Te les agafes tu mateixa? (les pomes)
Agafa-te'n un, d'enciam.
Te n'agafo un, d'enciam?

Combinacions amb HI (locatiu)

 em
 et
 es
 ens  
 us
 es
+ hi  m'hi
 t'hi
 s'hi
 ens hi  
 us hi
 s'hi
M'hi estaré tot el dia. 
Quants dies t'hi quedaràs?              
S'hi va quedar a viure.
No ens hi vam quedar gaire temps.
No us hi acosteu tant!
Deien que s'hi volien comprar una casa.

Combinacions amb HO (complement directe)

 em
 et
 es
 ens 
 us
+ ho  m'ho
 t'ho
 s'ho
 ens ho 
 us ho
Ja m'ho deies tu!
Ja t'ho he donat quan ens hem vist.  
Ell no s'ho creu, això.
No ens ho podíem imaginar!
Us ho vaig dir!

Suficiència 3

  • Ordre de col·locació dels pronoms febles quan es combinen entre ells:
Reflexiu 2a persona 1a persona 3a persona Adverbials
se et, us em, ens li, els el, la, els, les, en, ho en, hi

Se’l volia endur. (reflexiu + CD determinat)
Ja t’ho explicaré demà. (2a persona + CD neutre)
Porta-l’hi. (CD + adverbial)

  • En cas d’haver-los d’apostrofar, el signe de l’apòstrof es col·loca tan a la dreta com sigui possible:

Me’l dona. Me l’obre.
Se’n riu. Se n’oblida.
Te’l compraré. Te l’enviaré.

  • Els pronoms us, li, hi i ho no s’apostrofen mai, ni tampoc la combinació se us.

El pronom de CI ‘li’ amb pronoms de CD

El complement indirecte en singular se substitueix pel pronom li.
   Dona el llibre al secretari. = Dona-li el llibre.
   Porta la llibreta a la directora. = Porta-li la llibreta.
   Dona les indicacions al responsable. = Dona-li les indicacions.

   Proporciona els informes a la coordinadora. = Proporciona-li els informes.

Quan, a més a més, hi substituïm el complement directe, obtenim les combinacions següents:  

el + li = l’hi
   Dona el llibre al secretari. = Dona-l’hi. L’hi dona.

la + li = la hi
   Porta la llibretes a la directora. = Porta-la-hi. La hi porta.

les + li = les hi
   Dona les indicacions al responsable. = Dona-les-hi. Les hi dona.

els + li = els hi
   Proporciona els informes a la coordinadora. = Proporciona’ls-hi. Els hi dona.

Combinació de CD + CI:

  • Quan el complement indirecte és singular:

A la major part del domini lingüístic, quan el complement indirecte singular li es combina amb el complement directe determinat —el, la, els, les— es transforma en hi i s’inverteix l’ordre de col·locació:

li + el l'hi Dona el llapis al noi. L'hi dona.
li + la la hi* Dona la ploma al pare. La hi dona.*
li + els els hi Dona els llibres a l'Anna. Els hi dona.
li + les les hi Dona les plomes a l'Eva. Les hi dona.

* Tot i que en registres formals és preferible mantenir aquesta combinació, també és admissible la combinació l'hi (l’hi dona).

En algunes zones, especialment del País Valencià, la combinació és la següent:

li + el li'l Dona el llapis al noi. Li'l dona.
li + la li la Dona la ploma al pare. Li la dona.
li + els li'ls Dona els llibres a l'Anna. Li'ls dona.
li + les li les Dona les plomes a l'Eva. Li les dona.
  • Quan el complement indirecte és plural la combinació es fa seguint els criteris generals CI + CD:

Trameto l’informe als tècnics.
Els el trameto. (També s’admet l’ús del pronom ho: Els ho trameto.)

Trameto les necessitats als tècnics.
Els les trameto.

Trameto el que vaig escriure als tècnics.
Els ho trameto.

  • La unió d’un pronom en funció de complement indirecte i un pronom de 1a o 2a persona forma les combinacions següents.
els + em m'hi Em va presentar als sogres. M'hi va presentar.
li + et t'hi Et van adreçar al president. T'hi van adreçar.
els + ens ens hi Ens recomanaran als consellers. Ens hi recomanaren.

Filtres

Nivell