Cercar Cerca avançada
Tornar

14. La ix i la x

Intermedi 3

La lletra x i el dígraf ix són dues grafies que poden representar el mateix so []:
      xop, reixa, panxa, peix

 • Escrivim ix darrere de les vocals a, e, o, u:
      calaix, feix, coix, fluix

   
 • En canvi, escrivim x:
  • A principi de paraula:
       xarop, xeringa, xarampió
  • Darrere de consonant:
       panxa, punxar
  • Darrere de i:
       enguixar
  • Darrere de u semivocal (segona vocal d'un diftong):
       rauxa

Suficiència 2

La x

 • La lletra x pot representar tres sons diferents:
  • Amb so sord simple [∫] (com l’onomatopeia per demanar silenci: xxxt!): rauxa, xocolata, planxar…
  • Com el so sord [ks], en què no vibren les cordes vocals: Mèxic, explicació, taxi…
  • Com el so anterior, però sonor [gz], amb vibració de les cordes vocals: examen, exercici, exasperar…
 • Fixeu-vos que en els dos últims grups la x pot representar un so compost (la segona part del qual és una essa). Aquest so, com ja hem vist, pot ser:
  • sonor [gz] en paraules començades per ex- seguit de vocal o h.
      exemple, exemplar, exasperar, exhaust…
  • sord [ks] en la resta de casos:
   • entre vocals: luxe, sintaxi
   • a final de mot: fix, Fèlix
   • davant de consonant: explicació, experimentar, expressió
 • Aquest so es pot confondre en algunes paraules. Fixeu-vos en la manera com s’escriuen i es pronuncien els mots següents:
     estendre, estrany, estranger, esprémer

Etiquetes: ix, lletres x i ix, x

Filtres

Nivell