Cercar Cerca avançada
Tornar

26. La ressenya

Superior

Què és una ressenya?

Una ressenya és un tipus de text breu que fa conèixer i divulga qualsevol activitat o manifestació artística.

Podem fer una ressenya d’una exposició, una obra de teatre, una pel·lícula, una sèrie…, o en l’àmbit escrit, d’una novel·la, un poemari, un article, un estudi, un assaig… 

Una ressenya conté una descripció i una valoració crítica de l’obra.

Què cal fer per escriure una ressenya literària?

 • Fer una bona lectura comprensiva del text (us pot ajudar tenir un full en blanc doblegat on anar anotant tot el que us cridi l'atenció). És recomanable llegir el text dues vegades: una lectura extensiva (primera aproximació, captació del sentit global) i una lectura intensiva (captació de l'estructura, presa de notes, reflexió...).
   
 • Buscar informació sobre l'autor i la seva obra, sobre el marc històric i cultural de l'obra, sobre el tema i subtemes que tracta l'obra…
   
 • Fer una anàlisi descriptiva de l'obra: quin és el tema principal i els secundaris, les parts en què està dividida, el punt de vista de l'autor... O sigui, el resum argumental.
   
 • Fer una anàlisi crítica de l'obra, ben argumentada, que ha d’incloure l’acord o allò que ens ha agradat, i el desacord o allò que no ens ha acabat de fer el pes.
   
 • La ressenya, doncs, consisteix a entendre, analitzar i valorar l'obra. Per tant, té dues parts ben diferenciades: la part descriptiva o expositiva (el resum) i la part argumentativa o valorativa (l'opinió personal). L'objectiu de la ressenya és orientar i, fins i tot influir en el lector.

Estructura de la ressenya

 • Fitxa tècnica: autor, títol, subtítol, ciutat, editorial, col·lecció, número de la col·lecció, any de publicació i nombre de pàgines.
   
 • Contextualització de l'autor i el text.
   
 • El resum: pretén reflectir l'essència del text d'origen. Presenta una descripció breu i objectiva del contingut de l'obra i reformula de manera concisa les idees o fets principals. L'extensió de l'apartat sol constituir un terç de tota la ressenya (part expositiva de la ressenya).
   
 • El comentari: conté el judici valoratiu del text justificat amb explicacions raonades. És la part fonamental de la ressenya (part argumentativa de la ressenya).

Per tant, la ressenya és un text informatiu, en la part del resum, i alhora és un text argumentatiu, en la part de la valoració personal.

Filtres

Nivell