Cercar Cerca avançada
Tornar

24. La durabilitat

Elemental 1

Hi ha alguns adverbis que expressen la durabilitat, és a dir, la durada i la continuïtat amb l’expressió del moment en què comencen, si encara duren o si han començat.

 • L'adverbi encara expressa que en moment determinat una cosa continua tenint lloc o, amb una negació, que en un moment determinat una cosa no té lloc.
     Tenim l'examen demà passat. Encara tenim temps per preparar-nos-el.
     És molt jove, i encara ha de créixer!
     Encara treballes en aquella empresa o has canviat de feina?
     Té setze anys, encara no condueix.
     Encara no han arribat, però no trigaran gaire.
    

  

1. Durabilitat

 • Ja, ja no, encara, encara no
  Significat
encara Encara assagen.
(Continuen assajant.
No han acabat d’assajar.
No han deixat d’assajar.)
encara no Encara no assagen.
(Estan a punt d’assajar.
No han començat a assajar.)
ja Ja assagen.
(Han començat a assajar.)
ja no Ja no assagen.
(Han acabat d’assajar.
Han deixat d’assajar.)
 • Des de, durant, fa
  Significat
des de Des del mes passat que busco feina.
(El mes passat és el punt d’inici d’una acció que dura fins al present.)
durant   Vam assajar durant tot un estiu.
(Remarquem el període que dura una acció: tot un estiu.)
fa Fa un mes que busco feina.
(Remarquem l’inici d’una acció en el passat i el període de durada.)

2. Verb + preposició + infinitiu

Expressen accions que… Verbs  Exemples
 comencen  començar a  Començo a estar cansat de caminar. 
 posar-se a  Ja és hora que us poseu a estudiar.
 estar a punt de     El tren està a punt de sortir.
 encara duren  no parar de  La nena no para de moure’s tot el dia. 
 ja han acabat  acabar de  Ara mateix acabo de començar.
 deixar de  Com que tenim molta feina hem deixat d’anar al gimnàs.  

Filtres

Nivell