Cercar Cerca avançada
Tornar

1. L'article

Bàsic 1

L’article definit

 • Utilitzem l’article definit davant dels noms comuns per referir-nos a coses concretes.
    
  el nen, l'home; els nens, els homes
     la casa, l'olla; les cases, les olles
  Article definit singular Article definit plural
Masculí el, l’ els
Femení la, l’ les
 • L’article la no s’apostrofa davant paraules femenines que comencen en i, u, hi, hu àtones ni davant del nom de les lletres, i algun altre cas.
     la història, la universitat
     la ema, la ela
     Tenim una reunió a la una.

L’article indefinit

 • L’article indefinit acompanya noms comuns que encara no coneixem i que es presenten per primera vegada en el discurs.
     un nen, una plaça, uns telèfons, unes dones
  Article indefinit singular Article indefinit plural
Masculí un uns
Femení una unes

L’article personal

 • Posem l’article personal davant dels noms de persona, i hem de tenir en compte, per tant, si els noms són masculins o femenins. Si el nom de persona comença per vocal, cal apostrofar (’) l’article.
     En Lluís, en Carles, l’Albert, l’Anna i la Marta viuen a Girona. 
     N’Aina i n’Eulàlia i n’Eudald són germans i viuen a Manacor.
     El Josep i l’Enric viuen al Prat de Llobregat.

   
 • Depenent de la varietat geogràfica, fem servir l’article personal, l’article definit o, fins i tot, no fem servir article davant dels noms de persona.
     en català central: La Carme, en Carles, l’Anna i l’Enric són cosins.
     en nord-occidental: La Carme, el Carles, l’Anna i l’Enric són cosins.
     en varietats baleàriques: Na Carme, en Carles, n’Anna i n’Enric són cosins.
     en varietats valencianes: Carme, Carles, Anna i Enric són cosins.
 • Davant dels noms de persona també fem servir l’article definit (el, la), que s’apostrofa davant de vocal:
     El Pere estudia català.
     L’Albert parla àrab.
     La Montserrat treballa a l’escola.
     L’Anna és molt divertida.
   
 • Els noms de noia que comencen per i o u àtona (sense accent) mantenen l’article la, sense apostrofar:
     La Isabel i la Iolanda juguen a futbol cada dissabte.
     L’Íngrid viu amb unes amigues als afores del poble.

Les contraccions

Quan coincideix una preposició amb un article formen una agrupació, que en diem contracció.

Diem vaig a casa, però vaig al mercat, en què al = a (preposició) + el (article definit masculí). En aquest cas, al és una contracció. I passa el mateix amb l'article plural: a + els = als. Cal tenir en compte que, quan hem d’apostrofar l’article singular masculí, no fem contracció.

+ la el, els l’
a a la
Vaig a la plaça.
al, als
Visc al carrer del Pi. Visc als Pallaresos
a l’
Vius a l’avinguda.
de de la
Vinc de la plaça.
del, dels
Vinc del parc. Vinc dels Omells de na Gaia.
de l’
Vinc de l'avinguda.
per per la
Passejo per la plaça.
pel, pels
Passo pel parc. Passo pels carrers buits.
per l’
Passejo per l’avinguda.
ca ca la
Ara viuen a ca la Marta.
cal, cals
Ara viuen a cal Joan. Ara viuen a cals Pinyol.
ca l’
Ara viuen a ca l'Andreu?

Intermedi 1

L’article és un element gramatical que informa sobre el gènere i el nombre del substantiu del qual depèn. L’article també dona valor substantiu a expressions o paraules que no són pròpiament un substantiu.

Les formes de l’article són:

Article definit Article indefinit
Masculí
singular
Masculí
plural
Femení
singular
Femení
plural
Masculí
singular
Masculí
plural
Femení
singular
Femení
plural
el, l’ els la, l’ les un uns una unes

L’ús de l’article davant dels noms propis de persona i la forma emprada depenen del parlar i del context d’ús.

 • En la major part dels parlars de Catalunya s’usa l’article definit davant dels noms propis femenins (la, l’); amb els masculins començats per vocal es fa servir l’article definit (l’), i amb els començats per consonant són possibles tant l’article personal (en) com el definit (el).
  • Article definit: He parlat amb la Joana, l’Antònia, l’Ignasi, la Costa i l’Aguiló.
  • Article personal: Hem visitat en Tomeu i en Cruells.
 • En els parlars baleàrics s’empra l’article personal (en, na, n’) en tots els casos.
     He parlat amb na Joana, n’Antònia, n’Ignasi, na Costa i n’Aguiló.
     Hem visitat en Tomeu i en Cruells.
 • En els parlars valencians, en parlars de la Franja i en tortosí, no se sol fer servir l’article amb els noms de persona.
     He parlat amb Joana, Antònia, Ignasi, Costa i Aguiló.
     Hem visitat Tomeu i Cruells.
 • En usos formals prescindim de l’article davant dels noms de persona.
     La conferència que pronunciarà Joan Majó és molt interessant.
     La directora de la pel·lícula és Rosa Vergés.

Remarques sobre l’article

 • En les enumeracions es pot repetir l’article de cada element o bé estalviar-se aquesta repetició sempre que tinguin el mateix gènere gramatical.
     Avui els pallassos, els malabaristes i els equilibristes han fet una actuació excel·lent.
     Avui els pallassos, malabaristes i equilibristes han fet una actuació excel·lent.
   
 • Es considera imprescindible repetir l’article quan els elements de l’enumeració tenen gèneres diferents o quan hi ha una voluntat especial d’identificar cada element.
     Els pallassos, els equilibristes i les noies del grup de dansa han actual a la funció del vespre.
   
 • Cal tenir en compte que una mateixa paraula pot tenir significats diferents segons el gènere.
     el clau / la clau, el canal / la canal, el fi / la fi, el llum / la llum, el son / la son
   

Podeu ampliar aquesta darrera informació amb el contingut de la fitxa sobre el gènere dels noms i els adjectius.

Suficiència 1

Remarques sobre l'article

Cal tenir en compte l’ús de l’article en les estructures següents:

 • Pel que fa als dies de la setmana, no duen article quan fan referència a un dia concret, inclòs entre els set dies anteriors o posteriors al dia en què es parla:
      La reunió es farà dijous. (dit, per exemple, el dilluns anterior)

  Han de dur article si se’n parla en general o es refereixen a un dia que queda més enllà d’un marge de set dies abans o després del dia en què es parla:
     El dissabte és part del cap de setmana. (= tots els dissabtes)
     El(s) divendres vaig al gimnàs. (= cada divendres)
     La reunió serà el dijous 27 de març. (dit, per exemple, el dia 8 de març)
   
 • Hi ha molts topònims que per tradició duen article. L’article dels topònims s’escriu en minúscula (excepte a principi de frase) i segueix, dins d’un text, les regles convencionals de la contracció quan entra en contacte amb les preposicions a, per o de. Aquesta norma s’aplica als topònims catalans o que es catalanitzen per tradició, però no l’aplicarem si el topònim manté la forma en una altra llengua.
     Estiueja a l’Hospitalet de l’Infant.

  però
     En Pedro és originari d’El Salvador.
     Aquest estiu anirem a Los Angeles.


     Se’n va anar de viatge per l’Argentina.
     La Juana és del Perú.
   
 • Les comarques sempre s’escriuen amb article, excepte la comarca d'Osona.
     Aquest cap de setmana visitarem la Cerdanya.
     Per Nadal viatjarem al Rosselló.
     En Joan és dels Ports, però viu a l'Alt Urgell.

   
 • Sempre posarem l’article quan el topònim dugui un complement:
     la Catalunya del Nord, els Països Catalans, la Unió Europea, els Estats Units, la República Txeca,
     el País de Gal·les, el País Basc, la República Centreafricana, la Confederació Helvètica…

   
 • Alguns topònims poden dur article de manera optativa:
     l’Argentina, la Xina, l’Uruguai, el Vietnam…
   
 • Tot seguit hi ha uns quants exemples de topònims que porten article:
Municipis:
   l’Aldea
   l’Alfàs del Pi
   l’Alguer

   l’Alqueria
   l’Ampolla
   l’Aranyó
   l’Arboç

   s’Arenal
   l’Armentera
   les Avellanes

   els Banys d’Arles
   les Borges del Camp
   l’Escala
   l’Espunyola
   l’Estany
   l’Estartit

   els Garidells
   l’Hospitalet de l’Infant
   el Masnou
   els Masos
   es Mercadal

   el Montmell
   les Oluges
   els Omells de na Gaia

   el Perelló
   el Pertús
   sa Pobla
   la Pobla de Massaluca

   el Port de la Selva
   el Prat de Llobregat
   les Preses

   ses Salines
   la Seu d’Urgell
   la Todolella
   la Vall d’Uixó
   el Vendrell

   la Vilella Alta
  
Comarques:
   el Berguedà
   la Marina Baixa
   la Plana Alta
   el Priorat
   la Garrotxa
Països:
   les Bahames
   el Canadà
   les Comores
   el Congo
   les Filipines
   el Iemen
   el Líban    
   el Marroc

   el Tibet

Altres topònims del món:
   l’Havana
   el Caire
   la Haia
 • El català no té un article neutre, equivalent a l’article lo del castellà, sinó que té un conjunt de formes pròpies que expressen el mateix sense haver de recórrer a l’article en algunes locucions calcades del castellà.
Frases no catalanes amb lo Equivalència en català
*a lo millor
*de lo contrari
*en lo referent a
*de lo lindo
*lo bo del cas
*dona lo mateix
*a lo loco
*lo abans possible
*lo que són les coses
*per lo menys
*per lo vist
*per lo qual
*lo que faltava
potser, segons com, si molt convé
si no, altrament
quant a, pel que fa a
d’allò més bé, molt bé
el que té de bo el cas, el més bo del cas
tant és, tant me fa, tant se val
a la babalà, de qualsevol manera
com més aviat millor, tan aviat com puguis
ves per on
almenys, si més no, ben bé
pel que es veu, pel que sembla
per la qual cosa, i per això
el que faltava, només faltava això
 • Cal no confondre amb el lo neutre del castellà l’article masculí lo, los (lo pare, los pares), usat en la parla espontània nord-occidental, en els parlars del Camp de Tarragona, en tortosí, en alguerès i en algunes comarques valencianes.

Filtres

Nivell