Cercar Cerca avançada
Tornar

35. El complement del nom

Intermedi 2

El complement del nom és un complement que acompanya un nom i n’expressa alguna qualitat. Aquest complement pot estar format per diferents elements:

Complement del nom Exemples
Un o més adjectius un vestit nou
Una preposició + sintagma nominal una pel·lícula de por
una casa de fusta
Una combinació de les dues anteriors una camisa vella de quadres
un exercici fàcil de pronoms
Una oració de relatiu l’home que viu al pis de dalt

El complement del nom que s’ha format mitjançant la preposició de es pot substituir pel pronom en.

Cal trobar un exemple de l’exercici que es proposa.
Cal trobar-ne un exemple.

Menja’t el préssec, però no t’empassis el pinyol del préssec.
Menja’t el préssec, però no te n’empassis el pinyol.

Pots consultar la fitxa sobre les oracions de relatiu per ampliar aquesta informació.

Filtres

Nivell