Cercar Cerca avançada
Tornar

7. Els interrogatius

Bàsic 1

Els interrogatius són les paraules que fem servir per fer preguntes i demanar informació.

En català fem servir els interrogatius de la taula següent.

Interrogatiu Exemples
qui?
què?
on?
d’on?
per on?
de qui?
de què?
Qui és ell?
Què fas a la tarda?
On viu ella?
D’on ets?
Per on acostumes a passejar?

De qui és això?
De què treballes?
quant?
quanta?
quants?
quantes?
Quant temps necessites?
Quanta llet vols?
Quants alumnes coneixes?
Quantes empreses visites cada dia?
quin?
quina?   
quins?
quines?
a quin?
(o quina, quins, quines)
per quin? (o quina, quins, quines)
de quin? (o quina, quins, quines)
Quin color t’agrada més?
Quina llibreta tens?
Quins llibres portes?
Quines targetes són teves?

A quin carrer vius?
Per quina zona vius?

De quines joies em parles?

 

Bàsic 3

Què, quin (i quina, quins, quines)

L’interrogatiu què sempre va seguit d’un verb, mentre que quin, quina, quins, quines tenen un nom al darrere, i la forma de l'interrogatiu és masculina o femenina, singular o plural, depenent de si el nom que precedeixen és masculí o femení, singular o plural.

què + verb Què fas?
Què mires?
Què menges?
quin + nom masculí singular
quina + nom femení singular
quins + nom masculí plural
quines + nom femení plural
Quin dia venen?
Quina hora és?
Quins dies obren?    
Quines flors vols?

Que o què

Mentre que que, sense accent, serveix per fer èmfasi i no és imprescindible, què, amb accent, indica ‘quina cosa’, i és un interrogatiu del qual no podem prescindir.

que: Que tens gana? (= Tens gana?), Que vindràs avui a sopar? (= Vindràs avui a sopar?), Que hi ha llet, a la nevera? (= Hi ha llet, a la nevera?)
què: Què menjarem per dinar? Què hi ha a la nevera? Què farem avui per sopar?

Interrogatius amb preposició

a
de
amb
per
per a
fins
+ què
qui
quin
on
quan
quant  
A què et dediques? De què treballes? Per a què ho necessites?
Amb qui hi aniràs? Per qui plores?
A quin carrer vius? De quina empresa són?    
On vas? D’on vens? Fins on arriba?
Fins quan us hi estareu?
A quant va el rap?

Quan o quant

Cal fixar-se que quan és un interrogatiu que fa referència al temps. En canvi, quant té a veure amb la quantitat, i també té forma de femení i de plural.

 quan  Quan t’ha dit que arribarà? Demà?
 quant
 quanta
 quants
 quantes
 Quant en vol, de vi?
 Quanta aigua tenim?
 Quants sou?
 Quantes persones hi ha?

Intermedi 2

Els interrogatius són pronoms, adjectius o adverbis que emprem per formular preguntes de manera directa o indirecta.

qui Pronom invariable (= ‘quina persona’,
‘quines persones’)
Qui m’ha pres el bolígraf?
No sé pas qui s’ha cregut que és, aquesta.
què Pronom invariable (= ‘quina cosa’) Què puc fer per ajudar-vos?
No sé què puc fer-hi.
quin, quina, quins, quines Adjectiu Quin programa prefereixes?
No sé quin programa prefereixes.
quin, quina, quins, quines Pronom Quin prefereixes?
No sé quin prefereixes.
quant, quanta, quants, quantes Adjectiu Quanta gent ha vingut?
Em pregunto quanta gent ha vingut.
quant, quanta, quants, quantes Pronom Quantes són?
No sé pas quantes són.
on Adverbi pronominal (= ‘a quin lloc’)
On aneu?
Em pregunto on deuen anar.
quan
Adverbi pronominal (= ‘en quin moment’)
Quan tornareu?
Pregunta-li quan pensa tornar.
com Adverbi pronominal (= ‘de quina manera’)
Com t’ho has fet, això?
No sé com s’ho deu haver fet.
 
  • La forma quant sol anar seguida de la preposició de.

Quant (de) sucre et poso, al cafè?

  • Cal no confondre quan, temporal, amb quant, quantitatiu.

quan: Quan sortirem? Quan arribarà? Quan ho celebrarem? Quan va néixer?
quant: Quant li deus? Quant val? Quant pa vols? Quant et paguen?

  • On pot anar precedit de la preposició a, tot i que en registres formals és millor no posar-hi la preposició.

On et creus que vas, vestit així?
A on et creus que vas, vestit així? (per a registres més informals)

Etiquetes: com, interrogatius, on, quan, quant, què, qui, quin

Enllaços relacionats

Filtres

Nivell