Cercar Cerca avançada
Tornar

7. La b i la v

Intermedi 1

En la majoria de parlars catalans no es fa la distinció entre el so de b alta i v baixa. Aquest fet origina alguns dubtes ortogràfics que es poden resoldre seguint les indicacions següents:

Escrivim b Escrivim v
Darrere de m:
    embenar, timbal, ambivalent
Darrere de n:
    invàlid, minva, canvi
    (excepte tramvia, triumvirat i derivats)
Alterna amb p:
    sap > saber
    cap > caber o cabre
    rep > rebre
Alterna amb u:
    viu > viva
    blau > blavor
    hauré > haver
Davant de l i r:
    bloqueig, blau, bromera
Imperfet dels verbs de la 1a conjugació:
    festejava, visitaves, escoltàvem

Suficiència 2

Casos especials de la b i la v

De vegades, el lèxic d’una llengua necessita ampliar-se i una de les opcions que tenim és recórrer a la llengua d’origen, que en el cas del català és el llatí, a partir del qual es formen directament els anomenats pseudoderivats. Això fa que s’apartin de l’evolució normal de les paraules de les seves famílies.

Primitiu Derivat Pseudoderivat
calb calba calvície
cervell cervellet cerebral, cerebel
corb corba curvatura, curvilínia
deure devem bit
escriure escrivia escriba
llavi llaviejar labial
lliure lliurement llibertat, liberal
moure moviment bil
vol ennuvolat nebulositat
provar provador probabilitat

Cal recordar les paraules següents, que sovint s’escriuen malament perquè en català tenen grafies diferents de les d’altres llengües romàniques.

  • S’escriuen amb b alta les paraules següents i els seus derivats:
abans
acabar
Àlaba
arribar
automòbil
baf
baró
basc
bava
beina
bena*
berbena*
berruga
biga
Biscaia
bivac
bolcar
boleiar
bufeta
calb
comboi
corb
corba
desimbolt
embenar
mòbil
rebentar
rebolcar
riba
ribera
saba
sabó
Sèrbia
treballador
trobador
trobar

* bena: tira de fil; berbena: planta

  • S'escriuen amb v baixa les paraules següents i els seus derivats:
advocat
alcova
almívar
arravatament
avall
avet
avi
avorrir
avortar
canvi
caravel·la
cascavell
cavall
civada
Còrdova
covard
endívia
envestir
escovilló
escrivà
espavilar
Esteve
esvelt
fava
gavardina
gleva
govern
gravar
haver
javelina
l'Havana
llavi
núvol
pavelló
prevere
provar
raval
raves
rovell
Savoia
sivella
tàvec
taverna
travar
trèvol
vaixell
vedella
vernís
Vesuvi
vogar
voltor
vora

Filtres

Nivell