catàleg de serveis

Sessió sobre llenguatge inclusiu i no sexista

Mitjançant unes sessions pràctiques es presenten, s'analitzen i es resolen les situacions de llenguatge discriminatori en textos escrits i orals; s'exemplifiquen algunes fórmules que poden ser útils per evitar l’ús de formes sexistes i estereotipades. Les sessions també serveixen per intercanviar opinions i debatre la capacitat que té el llenguatge per modificar la societat i a la inversa.

  • Destinataris: personal d’organitzacions públiques o privades i públic en general que redacta textos en català i que vol aprendre a utilitzar un llenguatge inclusiu i no sexista. No cal tenir cap nivell de català en concret.
  • Durada: fins a 3 hores (presencial)
  • Modalitat: presencial i en línia