catàleg de serveis

Entrenament lingüístic per a empreses

Què

L'entrenament lingüístic és un assessorament personalitzat que busca millorar la capacitat comunicativa i competencial, oral o escrita, de la persona usuària.

Qui

L'entrenament lingüístic s'adreça a qualsevol persona o grup (fins a un màxim de 10 persones). No cal tenir cap nivell de català en concret.

Com

Els continguts que es treballen a les sessions els defineix la persona usuària i s’adapten constantment a les seves necessitats.

Es contracta per hores.