catàleg de serveis

Voluntariat per la llengua a l'empresa

Què

El Voluntariat per la llengua (VxL) és un programa gratuït per practicar el català a través de la conversa, presencial o en línia. L'objectiu és que les empreses ofereixin la millora del nivell de català oral al seu personal i guanyin en competitivitat, qualitat de servei i arrelament amb l'entorn immediat.

El VxL es desenvolupa en diferents àmbits per atendre les necessitats específiques de col·lectius determinats, com ara el món empresarial o la sanitat, entre d'altres.

Qui

El VxL a l’empresa s'adreça al personal de l’empresa. Es basa en la creació de parelles lingüístiques formades per una persona voluntària, que parla català fluidament, i una d'aprenent, que té coneixements bàsics però que necessita practicar la llengua per agafar fluïdesa.

Com

El VxL a l’empresa es fa dins l'entorn laboral.

El CPNL, en col·laboració amb una persona referent de l'empresa, ajuda en la difusió interna del programa i en la gestió de les parelles lingüístiques.

El compromís de les parelles és trobar-se una hora a la setmana durant un mínim de 10 trobades. També tenen accés a les activitats que el programa organitza per practicar el català en entorns diferents i un carnet de descomptes en equipaments culturals o lúdics. Un cop han finalitzat les trobades, se'ls lliura un certificat de participació.

Per què

El VxL és una mesura de responsabilitat social corporativa: a través del VxL l'empresa promou que els treballadors dediquin temps i talent a una iniciativa de voluntariat que contribueix a la cohesió laboral, a través d’una acció lligada a la cultura.

Incorporar el català com a valor corporatiu genera un impacte positiu tant a l'exterior (millora la qualitat del servei i la reputació externa de l'empresa) com a l'interior de l'empresa (genera un nou vincle basat en la solidaritat entre els empleats).