catàleg de serveis

Pla d'autonomia lingüística per a entitats

Què

Un Pla d'autonomia lingüística (PLAU) és un acompanyament personalitzat per millorar la qualitat de les comunicacions i assolir l'autonomia lingüística a partir de l'anàlisi dels documents de l’entitat.

Qui

Els PLAU s'adrecen a persones amb responsabilitat en la redacció de textos i en la comunicació oral o escrita de l’entitat.

Les persones interessades han de complir dues condicions:

  • tenir un nivell de català mitjà o superior
  • redactar textos amb projecció exterior

Com

Fase prèvia: es fa un informe de situació inicial i s'acorden els aspectes que es treballaran.

Fase de treball: es revisen els textos en funció dels aspectes acordats i es treballen presencialment o en línia amb la persona usuària.

Fase de tancament: es fa un informe final amb l'evolució dels aspectes treballats i recomanacions de millora.

S’imparteix per blocs de 5 hores.