Assessorament en legislació lingüística per a l’Administració

Assessorament en legislació lingüística

El CPNL assessora les administracions respecte de la legislació lingüística vigent.

Els ciutadans tenen el dret d’opció lingüística. En les relacions amb les institucions, les organitzacions i les administracions públiques a Catalunya, totes les persones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que triïn. Aquest dret obliga les institucions, organitzacions i administracions públiques, inclosa l’Administració electoral a Catalunya, i, en general, les entitats privades que en depenen quan exerceixen funcions públiques.

Última actualització: 18/06/24