catàleg de serveis

Assessorament en selecció de personal per a l'Administració

Assessorament en selecció de personal

El CPNL assessora les administracions respecte del nivell de català del seu personal o del que vulgui incorporar.

A través de l'administració de proves de nivell, el Consorci determina si el perfil lingüístic dels treballadors s'adiu amb les necessitats del lloc de treball.

Un cop realitzades les proves, si l’administració ho desitja, el CPNL proposa un pla d'actuació per tal de millorar els coneixements i, en conseqüència, l'autonomia lingüística dels treballadors.