Cursos de català

Criteris de convivència

13. Criteris de convivència

Tots els membres del CPNL tenen dret a conviure en un bon clima d'aprenentatge i el deure de facilitar-lo amb el seu comportament i la seva actitud, respectant en tot moment les Normes de convivència a l'aula. En el moment de fer la inscripció al curs l'alumne accepta les Normes de convivència a l'aula i la Carta de compromisos i les Condicions d'ús de l'Office365.

Les Normes de convivència a l'aula, i la Carta de compromisos de la plataforma virtual de l'Aula mestra, es poden consultar aquí.

El CPNL no es fa responsable dels objectes personals que els alumnes portin a l'aula.

No es podrà enregistrar ni en àudio ni en vídeo el professorat i l'alumnat sense autorització prèvia del CNL.