Cursos de català

Normativa dels cursos de català

1. Oferta formativa

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ofereix cursos generals i cursos complementaris i especialitzats adreçats a la població adulta.

El cursos generals s'estructuren en diferents nivells d'aprenentatge:

Els cursos complementaris i especialitzats ofereixen la possibilitat de practicar i perfeccionar aspectes concrets de la llengua i de la comunicació o d'adquirir coneixements lingüístics específics de diversos àmbits professionals.
 

■  Modalitats
 

Els cursos s'ofereixen en diferents modalitats:

  • Presencial: requereix l'assistència de l'alumnat a classes presencials.

  • Semipresencial: combina la modalitat presencial i la modalitat en línia amb treball autònom. La durada de les classes presencials és del 50 % de les hores que s'acrediten i l'altre 50 % és de treball autònom.

  • En línia asíncrona: es basa en un aprenentatge autònom en què l'alumne aprèn a través del guiatge de les activitats proposades en els plans de treball.

  • En línia síncrona: requereix la connexió simultània de l'alumnat a les classes virtuals en un horari i un calendari establerts.

  • En línia semisíncrona: combina les modalitats en línia: síncrona i semisíncrona. La durada de les classes síncrones és del 50 % de les hores que s'acrediten i l'altre 50 % és de treball autònom.

Trobareu la informació detallada de les diferents modalitats a la pàgina de les modalitats.


■  Mínim i màxim
 

L'obertura dels cursos està condicionada a la inscripció d'un nombre mínim d'alumnes per curs i el tancament a un màxim.

En els cursos presencials i semipresencials, el nombre mínim és de 10 alumnes i el màxim, de 25.

En els cursos en línia, virtuals i semivirtuals, el nombre mínim és de 10 alumnes i el màxim és de 20.

Excepcionalment, per raons organitzatives, el nombre màxim d'alumnes per curs es pot ampliar en tres places.