Cursos de català

Normativa dels cursos de català

3. Tipus de matrícula

La matrícula als cursos pot ser ordinària o amb reduccions.  


■  Matrícula ordinària
 

És la matrícula que es formalitza quan l'alumne no acredita estar en cap dels supòsits de reducció de matrícula previstos o quan s'inscriu a un curs gratuït.


■  Matrícula amb reducció 
 

Les persones que tenen dret a una reducció hauran d'acreditar degudament la seva situació personal en el moment de formalitzar la matrícula, ja sigui en línia o presencialment.

Es poden consultar els preus, les reduccions vigents i la documentació vàlida acreditativa en aquest enllaç.