Cursos de català

Normativa dels cursos de català

2. Determinació del nivell per accedir a un curs del CPNL

Per inscriure's en un curs general, és imprescindible saber el grau de coneixement de català. 

La determinació del nivell d'accés a un curs general es pot acreditar mitjançant: 

  • Certificat d'un curs general del CPNL 

  • Títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de la Secretaria de Política Lingüística (SPL)

  • Prova de de col·locació del CPNL


■  Certificat d'un curs general del CPNL 


Si es disposa d'un certificat de coneixements del CPNL que acrediti un nivell o un grau, l'alumne es pot inscriure en el curs següent a l'acreditat.
 

■  Títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de l'SPL


Si es disposa d'una titulació equivalent als certificats de l'SPL, un cop validat per part del CPNL, l'alumne es pot matricular en el curs següent a l'acreditat. Aquesta validació és prèvia a la inscripció.

Podeu consultar la llista de les titulacions equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.


■  Prova de col·locació 


La prova de col·locació es fa abans de la inscripció i s'administra en línia o presencialment.  

El resultat de la prova té validesa durant un període màxim de 2 anys i en cap cas té un valor de certificació de coneixements de català. 

La persona que hagi fet una prova de col·locació i vulgui fer-ne una altra ha d'esperar un mínim de 60 dies. 

El fet d'haver fet una prova de col·locació no garanteix tenir plaça en un curs.  

Les dates per fer proves de col·locació es publicaran al web del CPNL.  

Per inscriure's en un curs complementari o especialitzat els alumnes hauran de complir les condicions establertes en els programes respectius, d'acord amb els procediments que s'hi estableixin.