Tots els preus dels cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística es poden consultar a:

Taula de preus dels cursos 2021-2022 (PDF)

 • Els preus inclouen l'import de la matrícula (ordinària o amb reducció) i 1,50 € en concepte d'assegurança.
 • El cursos complementaris i especialitzats d'altres durades que es puguin organitzar, tindran el preu proporcional als cursos de 20 hores.

Taula dels preus dels cursos 2021-2022

Cursos generals Durada Subvenció aplicada
al preu de la matrícula
Ordinària Reducció del 50% Reducció del 70%

Inicial

(A1)

Inicial 45 h 100% Gratuït

Bàsic

Bàsic 1
Bàsic 2
Bàsic 3
45 h 100% Gratuït
Bàsic (A2) 120 h 100% Gratuït

Elemental

Elemental 1
Elemental 2
Elemental 3
45 h 80% 25,50 € 13,50 € 8,70 €
Elemental (B1) 120 h 80% 66,50 € 34,00 € 21,00 €

Intermedi

Intermedi 1
Intermedi 2
Intermedi 3
45 h 60% 50,50 € 26,00 € 16,20 €
Intermedi (B2) 120 h 60% 131,50 € 66,50 € 40,50 €

Suficiència

Suficiència 1
Suficiència 2
Suficiència 3
45 h 20% 98,50 € 50,00 € 30,60 €
Suficiència (C1) 120 h 20% 261,50 € 131,50 € 79,50 €

Superior (C2)

90 h 0% 245,50 € Sense reducció
Cursos complementaris Durada Subvenció aplicada
al preu de la matrícula
Ordinària Reducció del 50% Reducció del 70%
Ep! Escolta i parla. Curs oral de català 45 h 100% Gratuït
Grups de conversa 20 h 30% 39,50 € 20,50 € 12,90 €
Cursos especialitzats Durada Subvenció aplicada
al preu de la matrícula
Ordinària Reducció del 50% Reducció del 70%
Diversos cursos orientats a
consolidar competències
lingüístiques i comunicatives
20 h 0% 55,50 € 28,50 € 17,70 €

Reduccions de matrícula

1- Poden sol·licitar la reducció del 50%

 • pensionistes de l'INSS o de classes passives (jubilats, pensionistes per invalidesa permanent, total o absoluta)
 • membres de família nombrosa de categoria general
 • membres de família monoparental de categoria general
 • persones que tenen una discapacitat reconeguda del 33% o més

2- Poden sol·licitar la reducció del 70%

 • persones aturats
 • membres de família nombrosa de categoria especial
 • membres de família monoparental de categoria especial
 • persones en situació de precarietat

Documents acreditatius

 • pensionistes: certificat de pensió de la Seguretat Social o òrgan equivalent
 • família nombrosa: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent
 • família monoparental: carnet vigent expedit per la Generalitat de Catalunya o òrgan equivalent
 • persones amb discapacitat: certificat de discapacitat o la targeta acreditativa de la discapacitat
 • persones aturades (cal presentar un dels documents següents):
  • certificat de persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO), expedit pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • certificat de situació expedit pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
 • persones en situació de precarietat:
  • informe de situació de precarietat emès pels serveis socials de l’Ajuntament
  • certificat que acrediti el cobrament de la RMI (renda mínima d'inserció)
  • certificat que acrediti el cobrament de la RGC (renda garantia de ciutadania)