catàleg de serveis

Sessió sobre recursos lingüístics en línia

L'objectiu de la sessió és donar a conèixer, a partir del treball en casos pràctics, una mostra representativa de les eines i recursos disponibles actualment a la xarxa (diccionaris, verificadors, models de documents, etc.) que faciliten la resolució de dubtes i, per tant, permeten incorporar l'ús del català o millorar la qualitat lingüística en les comunicacions escrites i orals de les organitzacions. Així mateix, pretén fer conscients les persones que redacten textos de la importància de la qualitat lingüística, també en relació amb la imatge que transmet l'organització.

  • Destinataris: personal  d’organitzacions públiques o privades i públic en general que redacta textos en català i que volen conèixer recursos i aplicacions en línia per resoldre aspectes gramaticals i ortogràfics. No cal tenir cap nivell de català en concret.
  • Durada: 2 hores (presencial) o 1 hora (en línia)
  • Modalitat: presencial i en línia