catàleg de serveis

Sessió sobre novetats i canvis de la Gramàtica i de l'Ortografia de l'IEC

En aquesta sessió s'analitzen les novetats i canvis de l'Ortografia catalana i la Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans des d'un punt de vista teòric i pràctic per anar treballant i consolidant alguns dels plantejaments més rellevants que es proposen (és a dir, anar de la correcció a l'adequació, de la descripció a la prescripció i tenir en compte la varietat geogràfica i funcional).

  • Destinataris: personal de l'Administració local o d'organitzacions que necessiten posar-se al dia amb les novetats de la GIEC i qualsevol persona amb nivell C1 o C2 que vulgui ampliar coneixements
  • Durada: fins a 3 hores (presencial)
  • Modalitat: presencial i en línia