Cursos de català

El Centre de Normalització Lingüística del Maresme, programa cursos per tota la comarca, des del nivell inicial (A1) fins al nivell superior (C2). Les modalitats bàsiques en què es presenten són les següents:

L'entorn virtual dels cursos consta de les plataformes Moodle, Microsoft Teams i/o Aula mestra.

El treball més autònom, lliurament d'activitats avaluatives i accés als continguts del curs, es durà a terme a través de les plataformes Moodle i Aula mestra.

Tots els cursos en línia tindran accés al Teams per fer trobades virtuals síncrones amb tot el grup d'alumnes, amb grups reduïts i amb el professor sempre que calgui.

  • Els alumnes treballen pel seu compte sense horari predeterminat.
  • El professor estableix un pla de treball i un calendari per als alumnes.

Tots els cursos virtuals tindran accés a la plataforma Teams per fer trobades virtuals síncrones amb tot el grup d'alumnes i amb el professor a les hores assignades de classe.

  • Classes en directe, a través de l'ordinador (o tauleta/mòbil), amb el professor.
  • Virtual: 100% classes en directe.