Cursos de català

Bibliografia Curs 2020 - 2021

Relació de llibres que es faran servir durant el curs 2021 – 2022 per a cursos de modalitat PRESENCIAL

Passos 1. Nivell bàsic (Edició 2017)

OCTAEDRO EDITORIAL

ISBN 978-84-9921-957-8

______________________________________________________________________________________________

Passos 1. Quadern d'exercicis bàsic 1 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-958-5

Passos 1. Quadern d'exercicis bàsic 2 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-959-2

Passos 1. Quadern d'exercicis bàsic 3 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-960-8

Passos 2. Nivell elemental (Edició 2017)

OCTAEDRO EDITORIAL

ISBN 978-84-9921-962-2

______________________________________________________________________________________________________

Passos 2. Quadern d'exercicis elemental 1 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-963-9

Passos 2. Quadern d'exercicis elemental 2 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-964-6

Passos 2. Quadern d'exercicis elemental 3 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-965-3