Cursos de català

Bibliografia Curs 2023 - 2024

Relació de llibres que es faran servir durant el curs 2023 – 2024 per a cursos de modalitat PRESENCIAL

Passos 1. Nivell bàsic (Edició 2017)

OCTAEDRO EDITORIAL

ISBN 978-84-9921-957-8

______________________________________________________________________________________________

Passos 1. Quadern d'exercicis bàsic 1 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-958-5

Passos 1. Quadern d'exercicis bàsic 2 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-959-2

Passos 1. Quadern d'exercicis bàsic 3 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-960-8

Passos 2. Nivell elemental (Edició 2017)

OCTAEDRO EDITORIAL

ISBN 978-84-9921-962-2

______________________________________________________________________________________________________

Passos 2. Quadern d'exercicis elemental 1 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-963-9

Passos 2. Quadern d'exercicis elemental 2 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-964-6

Passos 2. Quadern d'exercicis elemental 3 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-965-3

Passos 3. Nivell intermedi (Edició 2017)

OCTAEDRO EDITORIAL

ISBN 978-84-9921-967-7

_____________________________________________________________________________________________________

Passos 3. Quadern d'exercicis intermedi 1 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-968-4

Passos 2. Quadern d'exercicis intermedi 2 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-969-1

Passos 2. Quadern d'exercicis intermedi 3 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-970-7

_____________________________________________________________________________________________________

Català B2 

EDITORIAL TEIDE

ISBN 978-84-3073-481-8

Nou nivell Suficiència 1 + Quadern d’activitats (Edició 2018)

CASTELLNOU EDICIONS

ISBN 978-84-1740-641-7

______________________________________________________________________________________________________

Nou nivell Suficiència 2 + Quadern d'activitats (Edició 2018)

CASTELLNOU EDICIONS

ISBN 978-84-1740-642-4


Nou nivell Suficiència 3 + Quadern d'activitats (Edició 2018)

CASTELLNOU EDICIONS

ISBN 978-84-1740-643-1

Última actualització: 23/10/23