Cursos de català

Bibliografia Curs 2019 - 2020

Relació de llibres que es faran servir durant el curs 2019 – 2020

Passos 1. Nivell bàsic (Edició 2017)

OCTAEDRO EDITORIAL

ISBN 978-84-9921-957-8

______________________________________________________________________________________________

Passos 1. Quadern d'exercicis bàsic 1 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-958-5

Passos 1. Quadern d'exercicis bàsic 2 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-959-2

Passos 1. Quadern d'exercicis bàsic 3 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-960-8

Passos 2. Nivell elemental (Edició 2017)

OCTAEDRO EDITORIAL

ISBN 978-84-9921-962-2

______________________________________________________________________________________________________

Passos 2. Quadern d'exercicis elemental 1 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-963-9

Passos 2. Quadern d'exercicis elemental 2 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-964-6

Passos 2. Quadern d'exercicis elemental 3 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-965-3

Passos 3. Nivell intermedi (Edició 2017)

OCTAEDRO EDITORIAL

ISBN 978-84-9921-967-7

__________________________________________________________________________________________________

Passos 3. Quadern d'exercicis intermedi 1 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-968-4

Passos 3. Quadern d'exercicis intermedi 2 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-969-1

Passos 3. Quadern d'exercicis intrermedi 3 (Edició 2017)

ISBN 978-84-9921-970-1

Nou nivell de Suficiència 1 + Quadern d'activitats (Edició 2018)

CASTELLNOU EDICIONS

ISBN 978-84-1740-641-7

Nou nivell de Suficiència 2 + Quadern d'activitats (Edició 2018)

CASTELLNOU EDICIONS

ISBN 978-84-1740-642-4

Nou nivell de Suficiència 3 + Quadern d'activitats (Edició 2018)

CASTELLNOU EDICIONS

ISBN 978-84-1740-643-1

Nivell superior C2 (Edició 2017)

CASTELLNOU EDICIONS

ISBN 978-84-1679-041-8