Entorn virtual d'aprenentatge

Accessos als entorns dels alumnes

MOODLE

Accés a l'entorn virtual d'aprenentatge

TEAMS

Accés a l'entorn de relació

OUTLOOK

Accés al correu electrònic d'alumne