Informació per a alumnes

  • Pràctiques lingüístiques

    A partir del curs Bàsic 3, els alumnes del CPNL heu de fer pràctiques lingüístiques com a tasca del curs. Es tracta d'un exercici per practicar la conversa en contextos reals, fora de l'aula i sense el suport directe del docent. En aquest web hi ha el llistat complet dels establiments on es poden fer.