Cursos de català

Modalitats

Cursos presencials

Els cursos presencials requereixen l'assistència de l'alumne a classe i tenen el suport de professorat expert. 
El professor acompanya l'aprenentatge de l'alumne i permet la relació directa entre alumne i professor. 
L'assistència a classe permet compartir amb els companys un espai de relació, formació i aprenentatge.  

Cursos semipresencials

Els cursos semipresencials combinen la modalitat presencial i la modalitat en línia. La durada presencial és del 50% de les hores que s'acrediten.

La plataforma virtual del curs semipresencial és l'Aula Mestra, que dona suport a l'aprenentatge.
El professor del curs i la plataforma virtual guien l'aprenentatge de l'alumne.

Cursos en línia

Els  cursos en línia  proposen un aprenentatge autònom en què l'alumne aprèn a través del guiatge dels plans de treball que s'ofereixen a la plataforma Parla.cat-Aula mestra i del suport d'un professor en línia. 

Els cursos en línia es poden fer de dues maneres: 

  • La  modalitat combinada  amb un nombre reduït de sessions presencials obligatòries, en què es reforcen alguns continguts i la resta del curs en línia. 
  • En la  modalitat 100% en línia, a partir d'un pla de treball i d'un tutor en línia que acompanya l'aprenentatge. 

Cercador de cursos