Girona

Oferta de cursos del SLC de Girona. Període gener-març 2021

Els cursos del SLC de Girona per al període gener-març 2021 es fan tots, d’acord amb les directrius del CPNL, en modalitat virtual, amb dues sessions de classe (virtual, a través de Teams) setmanal i treball individual guiat, d’acord amb la programació següent (l'oferta programada queda subjecta a canvis per necessitats d'inscripció i organitzatives).

Nivell bàsic

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals, amb la finalitat que l'aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. Programa

Codi Dies i horari de les classes virtuals Lloc
Bàsic 1    
B1/1200 dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.45 h Aula virtual
B1/1201 dimarts i dijous, de 9.30 a 11.45 h Aula virtual
B1/1202 dilluns i dimecres, de 12 a 14.15 h Aula virtual
B1/1203 dilluns i dimecres, de 15.30 a 17.45 h Aula virtual
B1/1204 dimarts i dijous, de 15.30 a 17.45 h Aula virtual
B1/1205 dimarts i dijous, de 18 a 20.15 h Aula virtual
Bàsic 2    
B2/1206 dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.45 h Aula virtual
B2/1207 dimarts i dijous, de 9.30 a 11.45 h Aula virtual
B2/1208 dimarts i dijous, de 9.30 a 11.45 h Aula virtual
B2/1209 dimarts i dijous, de 15.30 a 17.45 h Aula virtual
B2/1210 dilluns i dimecres, de 18 a 20.15 h Aula virtual
B2/1211 dimarts i dijous, de 18 a 20.15 h Aula virtual
Bàsic 3    
B3/1212 dimarts i dijous, de 9.30 a 11.45 h Aula virtual
B3/1213 dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.45 h Aula virtual
B3/1214 dilluns i dimecres, de 18 a 20.15 h Aula virtual
B3/1215 dimarts i dijous, de 18 a 20.15 h Aula virtual

Nivell elemental

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs, puguin ampliar el seu camp d'acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s'adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho faria amb la llengua materna. Programa

Codi Dia i horari de classe virtual Lloc
E1/1194 dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.45 h Aula virtual
E1/1195 dilluns i dimecres, de 15.30 a 17.45 h Aula virtual
E1/1196 dilluns i dimecres, de 18 a 20.15 h Aula virtual
E2/1197 dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.45 h Aula virtual
E2/1198 dilluns i dimecres, de 15.30 a 17.45 h Aula virtual
E3/1199 dilluns i dimecres, de 9.30 a 11.45 h Aula virtual