Girona

Oferta de cursos presencials gener-març 2023

*Aquesta previsió de nivells i horaris pot haver de canviar per condicionants organitzatius i sanitaris. Per formalitzar la matrícula cal accedir al web d’inscripció del CPNL

Nivell bàsic

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals, amb la finalitat que l'aprenent, en acabar el curs, pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana. (v. programa)

Nivell Horari Dies Aula Calendari
Bàsic 1 9.30-11.30 h dilluns i dimecres Casa de Cultura. Aula 9 del 09.01 al 20.03
Bàsic 1 9.30-11.30 h dimarts i dijous Centre Cívic Santa Eugènia del 10.01 al 16.03
Bàsic 1 12-14 h dilluns i dimecres Casa de Cultura. Aula 8 del 09.01 al 20.03
Bàsic 1 15.30-17.30 h dilluns i dimecres Casa de Cultura. Aula 8 del 09.01 al 20.03
Bàsic 1 15.30-17.30 h dimarts i dijous Casa Cultura. Aula 9 del 10.01 al 16.03
Bàsic 1 18-20 h dimarts i dijous Casa de Cultura. Aula 10 del 10.01 al 16.03
         
Bàsic 2 9.15-11.15 h dilluns i dimecres Centre Cívic Sant Narcís del 09.01 al 20.03
Bàsic 2 9.30-11.30 h dilluns i dimecres Casa de Cultura. Aula 8 del 09.01 al 20.03
Bàsic 2 18-20 h dilluns i dimecres Casa de Cultura. Aula 8 del 09.01 al 20.03
Bàsic 2 18-20 h dimarts i dijous Casa de Cultura. Aula 8 del 10.01 al 16.03
Bàsic 2 18-20 h dimarts i dijous Casa de Cultura. Aula 9 del 10.01 al 16.03
         
Bàsic 3 9.30-11.30 h dilluns i dimecres Casa de Cultura. Aula 10 del 09.01 al 20.03
Bàsic 3 9.30-11.30 h dimarts i dijous Casa de Cultura. Aula 8 del 10.01 al 16.03
Bàsic 3 15.30-17.30 h dilluns i dimecres Casa de Cultura. Aula 9 del 09.01 al 20.03
Bàsic 3 15.30-17.30 h dimarts i dijous Casa de Cultura. Aula 8 del 10.01 al 16.03
Bàsic 3 18-20 h dilluns i dimecres Centre Cívic Pla de Palau del 09.01 al 20.03

Nivell elemental

Són cursos adreçats a persones no catalanoparlants que volen consolidar i ampliar les habilitats orals, escoltar i parlar i desenvolupar les escrites (llegir i escriure), amb la finalitat que, en acabar el curs, puguin ampliar el seu camp d'acció en català a àmbits nous, amb un llenguatge que s'adapti a la situació comunicativa, encara que sigui sense fluïdesa, desimboltura o riquesa, amb què ho faria amb la llengua materna. (v. programa)

Elemental 1 9.30-11.30 h dilluns i dimecres Centre Cívic Pla de Palau del 09.01 al 20.03
Elemental 1 18-20 h dimarts i dijous Centre Cívic Santa Eugènia del 10.01 al 16.03
Elemental 2 18-20 h dilluns i dimecres Aula virtual (curs en modalitat virtual) del 09.01 al 20.03
Elemental 2 9.30-11.30 h dimarts i dijous Casa de Cultura. Aula 9 del 10.01 al 16.03
Elemental 3 18-20 h dilluns i dimecres Casa de Cultura. Aula 9 del 09.01 al 20.03

Nivell intermedi (v. programa)

Intermedi 2 18-20 h dilluns i dimecres Casa de Cultura. Aula 2 del 09.01 al 20.03

CURSOS 100% EN LÍNIA I CURSOS VIRTUALS

El CPNL també ofereix cursos en la modalitat 100% en línia (sense horari de classes) i virtuals (amb horari de classes en línia).