Cursos de català

Nivell bàsic (A2)

A2

Nivell bàsic


Per comprendre i utilitzar oralment i per escrit les frases i les expressions més usuals en situacions quotidianes.

L'alumne serà capaç de comprendre i utilitzar oralment i per escrit les frases i expressions més ususals en situacions comunicatives bàsiques quotidianes que comportin un intercanvi d'informació directa sobre temes personals, familiars i habituals (informació personal i familiar, compres, geografia local, ocupació).

Es poden fer cadascun dels graus o bé tot el nivell sencer. S'organitza en tres graus:

L'alumne aprendrà a fer intervencions bàsiques en converses quotidianes i podrà comprendre globalment textos orals senzills i breus, mitjanament formals, sobre temes d'interès general. L'aprenent també es familiaritzarà amb el sistema lingüístic català, amb els sons i les grafies i començarà a escriure algun text breu amb lèxic molt bàsic.

Enllaços:

L'alumne elaborarà textos breus sobre temes d'interès general i aprendrà a mantenir converses breus sobre temes d'interès general i podrà entendre les idees principals de textos orals breus de temàtica general.

Enllaços:

L'alumne entendrà i produirà globalment i en detall textos orals i converses, en varietat estàndard, sobre qualsevol tema d'interès general i comprendrà el més essencial d'informacions generals emeses pels mitjans de comunicació. L’aprenent també podrà escriure textos breus en varietat estàndard sobre l'entorn quotidià i l'entorn d'aprenentatge.

Certificat

Certificat de coneixements de català de nivell bàsic, A2.

Enllaços:

image
image
image
image
image

Destaquem:

Cercador de cursos
VxL