Cursos de català

Nivell intermedi (B2)

B2

Nivell intermedi


Per respondre oralment i per escrit, de manera adequada, coherent i fluida en àmbits socials i professionals.

L'alumne serà capaç d'afrontar un ventall força ampli de situacions comunicatives especialment de l'àmbit professional. L’aprenent es podrà expressar sobre una àmplia gamma de temes, en diferents registres i de manera prou precisa i fluida, i amb un grau de coherència adequació i correcció acceptables.

Es poden fer cadascun dels graus o bé tot el nivell sencer. S'organitza en tres graus:

L'alumne comprendrà textos informatius i instructius de diversos àmbits (fullets, instruccions, prospectes...), i podrà mantenir converses i entrevistes mitjanament formals, produirà textos orals breus i escriurà textos breus dels àmbits familiar, laboral i social.

Enllaços:

L'alumne comprendrà textos orals breus i textos escrits informatius dels mitjans de comunicació, podrà intervenir breument en mitjans de comunicació i podrà escriure correspondència breu i comunicats informatius, amb adequació, coherència i cohesió.

Enllaços:

L'alumne comprendrà explicacions orals d'un cert grau de complexitat, textos de divulgació i de cultura popular, exposarà oralment fets i opinions breus i podrà escriure textos dels àmbits laboral i social amb l'adequació, la coherència i la cohesió adequades.

Certificat

Certificat de coneixements de català de nivell intermedi, B2.

Enllaços:

image
image
image
image
image
Cercador de cursos
VxL