Cursos de català

Nivell elemental (B1)

B1

Nivell elemental


Per comunicar-se amb un cert grau d'autonomia oral i escrita en situacions diverses.

L'alumne serà capaç de comunicar-se amb un cert grau d'autonomia en àmbits públics i professionals (feina, oci, compres, relacions socials) que requreixen un domini més ampli de les habilitats orals i escrites. L’aprenent s'haurà de poder expressar amb un llenguatge senzill que s'adapti a la situació comunicativa encara que sigui sense la fluïdesa amb què ho faria amb la llengua materna.

Es poden fer cadascun dels graus o bé tot el nivell sencer. S'organitza en tres graus:

L'alumne entendrà textos orals i podrà mantenir converses formals de la vida professional o d'interès específic propi, en varietat estàndard i en diversos graus de formalitat, i entendrà el contingut més essencial d'informacions de caire general emeses pels mitjans de comunicació. L’aprenent també podrà escriure textos usuals de l'entorn quotidià en llengua estàndard.

Enllaços:

L'alumne podrà entendre textos orals formals i converses en varietat estàndard amb un cert grau de complexitat i produir-los especificant-hi informacions i opinions personals. L’aprenent també podrà comprendre textos escrits formals de divulgació general i específica en varietat estàndard i saber-ne treure les informacions explícites i implícites.

Enllaços:

L'alumne podrà interpretar el significat dels elements més rellevants de cada text segons les necessitats informatives de cada oient, encara que alguna paraula o expressió no essencial li resulti incomprensible o de significat dubtós. L’aprenent podrà comprendre textos escrits en qualsevol grau de formalitat i es podrà comunicar amb la correcció i fluïdesa adequades a més de produir textos curts amb un grau de correcció suficient.

Certificat

Certificat de coneixements de català de nivell elemental, B1.


Enllaços:

image
image
image
image
image
image

Destaquem:

Cercador de cursos
VxL