Cursos de català

Baixes i abandonaments

8. Baixes i abandonaments
 

Si l'alumne no pot assistir a classe o seguir un curs en línia amb regularitat, per motius laborals, d'estudis, de salut, etc., la seva inscripció ha de donar-se de baixa per tal que pugui tornar-se a inscriure en qualsevol altre període d'inscripció. Aquesta baixa s'ha de formalitzar en els serveis administratius corresponents, al més aviat possible, i en tot cas, en un termini no superior als 15 dies naturals posteriors al de l'última assistència a classe o de l'última activitat registrada en un curs en línia. En cap cas, aquesta baixa implica el retorn de la matrícula.

En cas de no formalitzar la baixa, es considerarà que han abandonat. Pel que fa als cursos presencials, es considerarà abandonament si la persona falta un 15% de la durada del curs de manera continuada. En el cas dels cursos en línia, si ha deixat d'accedir a la plataforma durant els 15 dies naturals del curs.