Cercar Cerca avançada
Tornar

44. Les formes cap a / cap, fins a / fins i com a / com

Suficiència 2

cap a / cap

Expressa direcció, proximitat relativa o proximitat en el temps i s’escriu davant de noms, adjectius, numerals, articles i infinitius:
   Anàvem cap a les roques.
   Cap a les vuit ja haurem acabat.
   Cap al tard vindrà en Jaume.
   Vaig arribar cap a les deu.
   Vaig cap a comprar.

La preposició cap a es redueix a la preposició simple cap quan, si no hi hagués la forma cap, no escriuríem la preposició a: Anàvem cap allà. (Si no hi hagués cap, escriuríem Anàvem allà.)

fins a / fins

Expressa direcció cap a un lloc o un temps i s’escriu davant de noms, adjectius, numerals, articles i infinitius:
   Fins al dia 12 teniu temps de presentar-vos-hi.
   Anem fins a Manlleu.
   Comptarem fins a deu.

La preposició fins a es redueix a la preposició simple fins quan, si no hi hagués la forma fins, no escriuríem la preposició a, o bé davant que:
   Fins avui tenim temps. (= Avui encara tenim temps.)
   Fins que no arribem a Manlleu no pararem.
   Vindran fins aquí. (= Vindran aquí.)

Les frases en què hi ha la preposició composta des de demanen la preposició composta fins a. També és paral·lel l’ús de les preposicions de... i a...
   Viatjo des de Venècia fins a París.
   Viatjo de Venècia a París.

Tanmateix, la nova gramàtica admet també la combinació d'aquestes preposicions:
   Viatjo de Venècia fins a París.
   Viatjo des de Venècia a París. (combinació menys fixada)

com a / com

Les formes com a i com tenen significats diferents: com a equival a en qualitat de, en concepte de; en canvi, com és equivalent a igual que.
   Com a professional, no puc admetre aquesta actitud.
   Com a presidenta, declaro inaugurada la sessió.
   És tan alt com en Pere.
   És tan blanc com la neu.

La preposició composta com a es redueix a com:

   — davant de l’article determinat: el, la, els, les
          Et veig com la millor professional.
          Me'l van presentar com el substitut de la Maria.


   — davant de l’article indeterminat: un, una, uns, unes
          Va proposar-ho com una gran solució.


   — davant dels demostratius: aquest, aquell...
          Definim l'hepatitis com aquella malaltia que...


Amb tot, algunes varietats fan servir també la forma com a en frases comparatives (= ‘com si fossin').
   Sempre diuen que treballen com esclaus. (I també: Sempre diuen que treballen com a esclaus.)

És important recordar la diferència entre l’ús comparatiu i l’ús conjuntiu:
   És tan bo com el seu pare. (comparatiu)
   Com que és tan tard, ens n’anem. (conjunció)

Etiquetes: cap, cap a, com, com a, fins, fins a

Filtres

Nivell