Cercar Cerca avançada
Tornar

8. Les abreviacions

Intermedi 2

Les abreviacions són formes gràfiques abreujades que es classifiquen en abreviatures, sigles i símbols.

Les abreviatures

La abreviatures són reduccions de mots mitjançant la representació de només algunes de les lletres que componen la paraula. Van seguides de punt, encara que algunes abreviatures permeten que aquest punt se substitueixi per una barra.

   pàgina: pàg. o p.
   avinguda: av.
   carrer: c. o c/
   adreça electrònica: a/e

Algunes abreviatures freqüents:

Nombres ordinals Dies de la setmana Mesos de l’any
primer: 1r
segon: 2n
tercer: 3r
quart: 4t
cinquè:
sisè:
primera: 1a
segona: 2a
vint-i-cinquè: 25è
centena: 100a
dilluns: dl.
dimarts: dt.
dimecres: dc.
dijous: dj.
divendres: dv.
dissabte: ds.
diumenge: dg.

gener: gen.
febrer: febr.
març: març
abril: abr.
maig: maig
juny: juny
juliol: jul.
agost: ag.
setembre: set.
octubre: oct.

novembre: nov.
desembre: des.

Les sigles

Les sigles són grups de lletres que abreugen noms d'empreses, organismes, productes, associacions, etc. S'escriuen en lletra majúscula i sense punts ni espais.

Pot ser que les llegim com una successió de lletres:
   UE, HTML, EOI, VIH, ADN…

Hi ha casos, però, que les llegim com si fossin paraules. En aquest cas, les anomenem acrònims:
   AFA, IVA, GEIEC…

Els símbols

Els símbols són lletres o signes que serveixen per representar un concepte. Cal tenir en compte que són estandarditzats internacionalment i, per tant, s’escriuen de la mateixa manera en totes les llengües. Els símbols no van seguits de punt, no tenen forma de plural i no duen accent.

Fem servir símbols per a les unitats del sistema internacional d’unitats, les fórmules químiques i les monedes.
   gram: g, metre: m, litres: l o L, mil·ligram: mg, quilòmetre: km;
   monòxid de carboni: CO, diòxid de nitrogen: NO₂;
   milions d'euros: MEUR o M€

Suficiència 1

Remarques sobre les abreviatures

 • La abreviatures són reduccions de mots mitjançant la representació de només algunes de les seves lletres.
    
  avinguda: av.
    
  capítol: cap.

   
 • Normalment van seguides de punt.
    
  pàgina: pàg. o p.
   
 • Alguns casos en comptes de punt, hi posem una barra inclinada encara que algunes poden substituir-lo per una barra.
    
  carrer: c. o c/
     adreça electrònica: a/e

   
 • Per formar el plural es pot afegir una essa a les abreviatures que inclouen la part final del mot sencer:
     senyor: Sr.
     senyora: Sra.
     senyors: Srs.
     senyores: Sres.

   
 • Altrament, quedaran invariables:
     número: núm. o n.
     números: núm. o n.

   
 • Algunes de les abreviatures més usuals:
Abreviatures
a l'atenció de: a/
administratiu: admtiu.
administrativa: admtiva.
advocat, advocada: adv.
apartament: apmt.
apartat: apt.
àtic: àt.
avinguda: av.
baixada: bda.
baixos: bxs.
bloc: bl.
cantonada: cant.
capítol: cap.
carrer: c. o c/
carreró: cró.
carretera: ctra.
compte corrent: c/c o cte. ct.
delegat, delegada: del.
departament: dept.
descompte: dte.
director: dir.
directora: dir.
director general: dir. gral.
directora general: dir. gral.
doctor: Dr.
doctora: Dra.
dreta: dta.
entresol: entl.
escala: esc.
esquerre, esquerra: esq.
extensió: ext.
nombre: nre.
número: núm. o n.
pàgina: pàg. o p.
per ordre: p. o.
per poder: p. p.
passatge: ptge.
passeig: pg.
per ordre: p. o.
per poder: p. p.
plaça: pl.
polígon: pol.
porta: pta.
principal: pral.
pujada: pda.
rambla: rbla.
referència: ref.
ronda: rda.
senyor: Sr.
senyora: Sra.
secretari: secr.
secretària: secr.
sense número: s/n
sobreàtic: s/àt
telèfon: tel.
travessera: trav.
travessia: trv.
venedor, venedora: ven.
sant: st.
santa: sta.

Remarques sobre les sigles

 • Les sigles són grups de lletres que abreugen noms d’empreses, organismes, productes, associacions, etc.
   
 • Normalment es llegeixen com una successió de lletres.
    IPC, ONG, UE, EUA…
   
 • De vegades, però, es llegeixen com si fossin paraules. En aquest cas, són acrònims.
     ESO, ONU, COI, DIEC…
   
 • S’escriuen en lletra majúscula i sense punts ni espais.
   
 • En casos especials, determinades sigles poden incorporar alguna minúscula:
     Universitat de Girona: UdG
     Llei d’enjudiciament criminal: LECr
    
  Carta europea de les llengües regionals o minoritàries: CELRoM
    
  Universitat de Vic: UVic
   
 • Ara bé, quan les sigles es transformen en una paraula d’ús corrent s’escriuen en minúscula:
     uns ovnis (objectes voladors no identificats)
     les pimes (petites i mitjanes empreses)
   
 • Quan aquestes paraules es transformen en paraules d’ús corrent tenen marca de plural. El nombre en les sigles el marca l’article que les precedeix, i només hi afegim una essa quan calgui indicar que és plural perquè a la frase no hi hagi cap altre element que indiqui que és plural, per exemple, en titulars de premsa, eslògans… 
     els CAP, els centres d’atenció primària
     ONG contra el govern / ONGs contra el govern
     AFA en lluita / AFAs en lluita

   
 • En català les sigles que representen noms en plural no s’indiquen amb una duplicació de lletres.
     AV: associació de veïns, associació de veïns i veïnes
    
  DH: drets humans
     JO: Jocs Olímpics
     MC: mitjans de comunicació
     PC: Països Catalans
     ST: serveis territorials
     XS: xarxes socials
   
 • Les sigles i els acrònims s’apostrofen d’acord amb les normes generals de l’apostrofació quan es pronuncien en síl·labes (com una paraula).
     l’SMI, l’ONU, la Unicef, l’ESO
   
 • Però quan es pronuncien lletra a lletra, s’apostrofen quan el nom de la primera lletra comença per vocal, llevat de les sigles femenines començades per i o bé u àtones.
     l’SMI, el salari mínim interprofessional
     l’FMI, el Fons Monetari Internacional
     l’LMRLC, la Llei municipal i de règim local de Catalunya
     la UPV, la Universitat Politècnica de València

   
 • Algunes de les sigles més usuals:
Sigles
abans de Crist: aC
associació de famílies d'alumnes: AFA
centre d'atenció primària: CAP
centre d'educació infantil i primària: CEIP
codi postal: CP
Consorci per a la Normalització Lingüística: CPNL
després de Crist: dC
educació secundària obligatòria: ESO
Fons Monetari Internacional: FMI
Institut Català de la Salut: ICS
Institut d'Estudis Catalans: IEC
índex de preus de consum: IPC
impost sobre la renda de les persones físiques: IRPF
International Organization for Standardization: ISO
impost sobre el valor afegit: IVA
número d'identificació fiscal: NIF
organització no governamental: ONG
Organització de les Nacions Unides: ONU
Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya: OTG
País Valencià: PV
postdata: PD
producte interior brut: PIB
preguntes més freqüents: PMF
petita i mitjana empresa: PIME
preu de venda al públic: PVP
societat anònima: SA
societat cooperativa catalana limitada: SCCL
societat limitada: SL
televisió digital terrestre: TDT
tren de gran velocitat: TGV
Tribunal Penal Internacional: TPI
Unió Europea: UE
Universitat Autònoma de Barcelona: UAB
Universitat d'Alacant: UA
Universitat de Barcelona: UB
Universitat de les Illes Balears: UIB
Universitat de València: UV
Universitat Jaume I de Castelló: UJI
Universitat Oberta de Catalunya: UOC
Universitat Politècnica de Catalunya: UPC
Universitat Politècnica de València: UPV
Universitat Pompeu Fabra: UPF
Universitat Rovira i Virgili: URV
unitat de cures intensives: UCI
Voluntariat per la llengua: VxL

Wireless Fidelity: Wi-Fi

Remarques sobre els símbols

 • Els símbols són lletres o signes que serveixen per representar un concepte.
   
 • Són formes estandarditzades en l'àmbit internacional, i per això, s'escriuen de la mateixa manera en totes les llengües. En trobem en les unitats del sistema internacional d'unitats, en les fórmules químiques i en les unitat monetàries.
     gram: g, metre: m, litres: l o L, mil·ligram: mg, quilòmetre: km,
     monòxid de carboni: CO, milions d'euros: MEUR o M€

   
 • Pel que fa a l'escriptura:
  • No van seguits de punt.
  • No porten accent.
  • No tenen forma de plural.
    
 • Quan els símbols acompanyen xifres, cal deixar un espai entre la xifra i la unitat representada pel símbol.
     30 km, 300 g, 2 L, 24 h
   
 • Alguns dels símbols més usuals:
Símbols
byte: b
centímetre: cm
decibel: dB
dòlar: $
est: E
euro: o EUR
gigabyte: Gb
grau: º
hectàrea: ha
hertz: Hz
hora: h
megabyte: Mb
metre cúbic: m3
milió: M
minut: min
nord: N
oest: O o bé W
or: Au
per cent: %
plata: Ag
quilocaloria: kcal
quilòmetre: km
quilowatt: kW
segon: s
sud: S
volt: V
watt: W


 

Filtres

Nivell