Cercar Cerca avançada
Tornar

3. Preparar intervencions orals

Intermedi 2

Per preparar una intervenció oral, cal fer una adequada planificació amb un guió i preparar una bona execució de la lectura en veu alta.

El guió

Abans d’una intervenció en veu alta, és recomanable preparar un esquema o un guió amb les idees principals.

Un bon esquema o guió és l’esquelet de l’exposició oral. Per tant, ha de ser gràfic, estar ordenat per nivells (de les idees principals a les secundàries) i cabre en una sola pàgina. Aquestes idees s’han de distribuir en les tres parts en què s’estructura l’exposició: introducció, desenvolupament i conclusió.

La gran majoria de guions expositius segueixen una mateixa estructura i hi hem de fer servir paraules clau o frases curtes.

L’esquema següent recull l’estructura general d’un guió expositiu:

Introducció
   Presentació personal.
   Anunci del tema que es tractarà.
   Optativament, motius d’haver triat aquest tema i interès que té.
   Breu explicació de l’ordre que seguirà l’exposició.

Desenvolupament
   Diferents apartats, corresponents als diversos temes i arguments que es faran servir, organitzats de manera jeràrquica:
      1. Idea principal
          1.1. Idea secundària
               1.1.1. Detall o exemple
               1.1.2. Detall o exemple
     2. Idea principal
         2.1. Idea secundària
               2.1.1. Detall o exemple
         2.2. Idea secundària
               2.2.1. Detall o exemple

Conclusió i tancament
   Síntesi de les informacions més rellevants.
   Idea essencial del que s’ha exposat, recomanació al receptor, comiat, etc.

La lectura en veu alta

Els deu consells que us ajudaran a fer una bona lectura en veu alta:

 1. Abans de llegir en veu alta, prepareu bé el text: assegureu-vos que n’enteneu bé el missatge.
   
 2. Fixeu-vos en quin tipus de text teniu al davant (instructiu, descriptiu, lúdic, etc.) per determinar quina entonació hi posareu.
   
 3. Tingueu sempre molt present que el ritme, l’entonació i les pauses que feu durant la lectura també aporten significat al text.
   
 4. Poseu atenció a la puntuació del text per tal de controlar la respiració i no fer pauses quan no toca: assageu com agafar aire i deixar-lo anar mentre llegiu perquè us duri fins al següent signe de puntuació.
   
 5. Per llegir bé no s’ha de córrer.
   
 6. Intenteu cuidar molt la pronunciació: tant la pronúncia del so de cada lletra com la de tots els sons de les paraules.
   
 7. Assageu bé aquelles paraules o fragments que preveieu que siguin complicats de dir en veu alta.
   
 8. Procureu ser fidels al text: sovint, si no preparem bé la lectura, podem inventar paraules, eliminar-ne o afegir-ne.
   
 9. Enregistreu-vos llegint en veu alta tantes vegades com calgui i escolteu-vos per aprendre dels errors.
   
 10. Llegir bé en veu alta és qüestió de pràctica: com més ho feu, si ho feu de manera conscient, millor llegireu.

Filtres

Nivell