Cercar Cerca avançada
Tornar

30. L’atribut i el complement predicatiu

Intermedi 3

L’atribut és el complement introduït pels verbs ser, estar i semblar. Aquests verbs tenen poc contingut semàntic i fan de nexe (lligam o còpula) entre el subjecte i el complement. És per això que se’n diuen verbs copulatius.

Fixeu-vos que els complements del verb normalment són independents del subjecte:
   La Marta compra un cotxe.
   En Pere compra un cotxe.

El cotxe de la frase es manté invariable independentment del subjecte. Però amb els verbs copulatius això no passa, ja que el complement o atribut està relacionat amb el subjecte i hi concorda en gènere i nombre:
   La Marta és extraordinària.
   En Pere és extraordinari.

Fixeu-vos en la concordança en gènere i nombre amb el sintagma nominal que fa de subjecte:
   La ciutat d’Alacant és encisadora.
   Els pobles dels Pirineus semblen misteriosos.
   L'illa d'Eivissa sembla meravellosa.

El predicatiu complementa alhora el verb i el subjecte de la frase, o bé el verb i el complement directe. Si és un adjectiu, aquest complement concorda amb el subjecte o amb el complement directe en gènere i nombre:
   La Marta va arribar a casa cansada. → el predicatiu concorda amb el subjecte
   Els alumnes troben la lliçó complicada. → el predicatiu concorda amb el complement directe

Alguns verbs que poden dur complement predicatiu són:

Verbs amb complement predicatiu i exemples
tornar-se
quedar-se
fer-se
trobar-se
romandre
presentar-se
aparèixer
anar
resultar
considerar
trobar
elegir
nomenar
arribar
El vi s'ha tornat agre.
En Jaume s'ha quedat dret al passadís.
Aquest xicot es fa gran.
Avui em trobo animada.
El gos romania quiet al costat de l'amo.
La situació es presenta complicada.
La pilota va aparèixer desinflada.
El mecànic sempre va brut.
Això resulta perillós.
El professor considerà el treball boníssim.
Trobo l'Anna estranya.
Han elegit la Núria delegada.
Nomenaran l'Emma presidenta del club.
Els jerseis arribaran rebregats a la botiga.


Estructures

 • Les estructures que poden fer d’atribut són:
  • un nom: En Joan serà pare.
  • un pronom: El culpable és ell.
  • un adjectiu: La Clara està malalta.
  • un sintagma nominal: Aquest dibuix sembla una gran obra d'art.
  • un sintagma preposicional: Aquesta noia és del Barça.
 • El complement predicatiu es pot trobar en les estructures següents:
  • un adjectiu: Els corredors van arribar cansats a la meta.
  • un sintagma nominal: L'Anna l'han nomenada presidenta del club.
  • un sintagma preposicional: Li han fet la foto de perfil.
    

Pronominalització de l’atribut

 • Quan l’atribut va introduït per un article determinat (el, la, els, les) o un demostratiu (aquest, aquella…), el pronom que el substitueix és el, la, els, les (i variants).
     L’Antoni és el millor cap. → L’Antoni l’és.
     Van ser les millors vacances. → Les van ser.

  També, segons la gramàtica normativa, és correcte l’ús del pronom ho en aquests casos.
     L’Antoni és el millor cap. → L’Antoni l’és. / L'Antoni ho és.
 • Quan l’atribut no duu cap element que el determini (ni article determinat, ni demostratiu), el substituïm per ho:
     És un bon noi. → Ho és.
     És metge. → Ho és.
 • Si volem emfasitzar l'atribut, és a dir, remarcar allò que diem del subjecte, el substituïm pel pronom en i repetim l'atribut introduint-lo amb la preposició de i separant-lo amb una coma de la resta de la frase.
     Que n’ets, de maca.
     De beneita, n’era molt.

Pronominalització del predicatiu

 • Els verbs predicatius com trobar-se, presentar-se, tornar-se…, substitueixen el complement pel pronom hi:
     En Joan s’ha tornat molt brut. → En Joan s’hi ha tornat.
   
 • Però el complement predicatiu dels verbs fer-se, dir-se, elegir i nomenar se substitueix per en:
     T’has fet actor? → Te n’has fet?
   
 • Si volem emfatitzar el que expressa el predicatiu, el substituïm per en i repetim el complement, precedit de la preposició de i separat per una coma de la resta de la frase:
     En Joan en va molt, de brut.

Pots consultar la fitxa dels pronoms febles per complementar aquesta informació.

Etiquetes: atribut, predicatiu

Filtres

Nivell