Cercar Cerca avançada
Tornar

9. Les majúscules i les minúscules

Suficiència 3

Fem servir la majúscula com a caràcter distintiu d’una paraula o d'un grup de paraules, i per això s’han de fer servir només quan és estrictament necessari i no abusar-ne. Les majúscules poden destacar una paraula per la posició que té en el text d’acord amb les normes de puntuació i poden indicar que es tracta d’un nom propi o pas d’un nom comú.

Escrivim amb majúscula inicial els noms propis amb minúscula els noms que tenen un valor genèric. És important remarcar que les majúscules s’accentuen d’acord amb les normes d’accentuació.

Sovint l'ús de les majúscules és fruit del costum i la convenció d'institucions, tal com es mostra al quadre següent:

Escrivim amb majúscules Escrivim amb minúscules
Noms propis i pseudònims
   Pau Casals
   Rosalia
   Jack l'Esbudellador
Càrrecs i professions 
   la regidora de Medi Ambient
   l'alcaldessa d'Alacant
   el president de la Generalitat*
Formes protocol·làries
   Excel·lentíssim i Magnífic Senyor
   Excel·lentíssima i Magnífica Senyora
   Molt Honorable Senyora
   Molt Il·lustre Senyor
Tractaments generals
   Benvolgut senyor,
   Benvolguda senyora,
   Benvolguts clients,
   Benvolgudes sòcies,
Formes de tractament abreujades
   Sr. Palau i Fabre
   M. H. Sr. Lluís Companys
Formes de tractament
   la senyora Barbeta
   el jutge Martí
Formes de tractament no catalanes
   Sir Laurence Olivier
   Don Pedro García
Gentilicis i noms de llengües d’arreu del món
   els catalans i el català
   l'occità, el bretó i el gal·lès
Noms propis de llocs concrets
   la Rambla
   la Malva-rosa
   el Carme
   Cadaqués
Noms comuns de lloc i articles
   el barri del Poblenou
   el carrer Gran, la ronda de Sant Pere
   la península Ibèrica
   el cap de Creus
Article en noms de lloc no catalans
   El Salvador
   Las Vegas
   Lo Puèi de Velai
   O Grove
Article en noms de lloc dels Països Catalans
   l'Hospitalet de Llobregat
   el Vendrell
   es Mercadal
   el Campello
Noms propis d'organitzacions, empreses i entitats
   Universitat de Perpinyà
   Ajuntament de Palma
   Associació de Veïns i Veïnes del Clot
   Fil i Agulla
Designacions genèriques
   les universitats del País Valencià
   els ajuntaments de Ciutadella i Maó
   les associacions de veïns i veïnes
   les empreses
Noms d'unitats administratives
   Departament de Comunicació
   Districte de Benimaclet
Denominacions genèriques
   els departaments de l’empresa
   els serveis personals dels districtes
Substantius de les entitats juridicopúbliques i religioses
   Església catòlica
   Estat francès
   Govern valencià
Denominacions en sentit genèric o plural aglutinador
   les esglésies del món
   els estats europeus
   els governs estatals
Dates cèlebres, celebracions
   l'Onze de Setembre
   el Nou d'Octubre
   Divendres Sant
Períodes de temps
   el mes d'abril
   aquesta tardor
   cada divendres
Congressos, simposis i jornades
   I Congrés de Llengua Catalana
   II Jornades de Joventut
Cursos i seminaris
   Curs de llenguatge administratiu
   Seminari de redacció d'informes
Noms de textos jurídics
   la Llei general tributària
   el Decret 53/1983, de 24 de juny
Referències a la legislació
   les lleis territorials
   els decrets emanats de l'Ajuntament
 
* Quan les designacions dels càrrecs van introduïdes per les formes protocol·làries de tractament, aquestes designacions dels càrrecs s’escriuen amb majúscula. Exemple: Molt Honorable Senyora Presidenta de la Generalitat

Filtres

Nivell