Cercar Cerca avançada
Tornar

34. El complement circumstancial

Intermedi 2

El complement circumstancial (CC) és un complement que indica la circumstància en què té lloc l’acció del verb. Un d’aquests complements pot ser el CC de lloc, que indica el lloc on es produeix l’acció verbal.
   Treballo a Suècia.
   Visc en un poble petit de muntanya.
   Torna del dentista.
   Ve de casa d'en Joan.

Si el CC de lloc indica origen o procedència (va introduït per la preposició de), el substituïm pel pronom en. En canvi, si indica situació o direcció (no va introduït per la preposició de), se substitueix pel pronom hi.
   Treballes a Suècia? Sí, hi treballo.
   Vius en un poble petit? No hi visc.
   Tornes del dentista? Sí, en torno.
   Vens de casa del Joan? No en vinc.

Intermedi 3

El complement circumstancial és un complement del verb que indica la circumstància en què té lloc l'acció. Pot ser de tipologia diversa i poden indicar:

 • lloc: Dinarem a Eivissa.
 • temps: Dinarem a les dues.
 • manera: Caminava a poc a poc.
 • quantitat: Estudien molt.
 • companyia: Aniré a València amb en Josep.
 • instrument: Hem trencat el vidre amb una pedra.

També pot indicar causa i finalitat:

 • causa: Ha canviat per les crítiques rebudes.
 • finalitat: Ho fa tot per interès.


Pel que fa a la substitució pronominal del complement circumstancial, hem de tenir en compte la preposició que l’introdueix:

 • Els complements circumstancials introduïts per la preposició de se substitueixen amb el pronom en. (excepte el CC de manera, que sempre se substitueix per hi, encara que vagi introduït per de).
     Vinc de casa. En vinc.
     T
  orno de la feina en autobús. En torno en autobús.

 • Els introduïts per altres preposicions que no siguin de se substitueixen amb el pronom hi.
     —Vas cap a casa? —Sí, ara hi vaig.
    
  —T'has eixugat amb la tovallola verda? —Sí, m'agrada eixugar-m'hi, és molt suau.
     —Vindràs amb la Joana? Sí, hi vindré.
    

Alerta

Hi ha complements que no segueixen aquestes indicacions:

 • El CC de manera sempre se substitueix per hi, independentment de la preposició.
     Sempre camina de pressa. Sempre hi camina.
     Es mou amb gràcia. S’hi mou.
     Treballa a desgana. Hi treballa.

 • Els complements que indiquen causa i finalitat no es poden substituir.
     Actua per l’audiència.

 • Els complements de temps, no se substitueixen.
     Va venir la setmana passada.

Podeu completar aquesta informació amb els exemples de la fitxa dels adverbis.

Filtres

Nivell