Cercar Cerca avançada
Tornar

34. El complement circumstancial

Intermedi 2

El complement circumstancial (CC) és un complement que indica la circumstància en què té lloc l’acció del verb. Un d’aquests complements pot ser el CC de lloc, que indica el lloc on es produeix l’acció verbal.
   Treballo a Suècia.
   Visc en un poble petit de muntanya.
   Torna del dentista.
   Ve de casa d'en Joan.

Si el CC de lloc indica origen o procedència (va introduït per la preposició de), el substituïm pel pronom en. En canvi, si indica situació o direcció (no va introduït per la preposició de), se substitueix pel pronom hi.
   Treballes a Suècia? Sí, hi treballo.
   Vius en un poble petit? No hi visc.
   Tornes del dentista? Sí, en torno.
   Vens de casa del Joan? No en vinc.

Filtres

Nivell